Byggmästargruppen Stockholm BMG AB · Publicerad 25 nov 2019

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB är ett väletablerat och växande bolag som genomför ROT-projekt och är framförallt verksamma inom Stockholms län. Byggmästargruppen Stockholm är ett av tio dotterbolag inom koncernen SEHED Byggmästargruppen AB. Byggmästargruppen Stockholm bedriver sin verksamhet inom affärsområdena ROT Bostad och ROT Kommersiellt.

A-Search söker nu på uppdrag av vår kund Byggmästargruppen Stockholm Projekteringsledare.
I rollen som Projekteringsledaren ansvarar du för att leda och fördela projekteringsarbetet i projekt från projektutvecklingsskedet till överlämnande samt att ansvara för styrningen av projekteringen så att tekniska, funktionella, ekonomiska, arbetsmiljö-, miljö- och tidsmässiga krav kan uppfyllas. Vidare innebär arbetet att säkerställa och verifiera att företagskrav, samhällskrav, förordningar och lagar följs.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:
 • Upprätta projekteringsbudget, projekteringsanvisningar, projekteringstidplan och handlingsleveransplan liksom gränsdragningslistor för projektörer
 • Säkerställa att projekteringen blir produktions- och inköpsanpassad
 • Medverka vid upphandling av konsulter och UE
 • Leda och dokumentera erforderliga projekteringsgenomgångar/möten
 • Säkerställa att tillämplig teknisk plattform används enligt fattade beslut i projektet
 • Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna blir omhändertagna i projektet
 • Granska, verifiera och frisläppa bygghandlingar
 • Kontinuerligt stämma av och rapportera framdriften i projekteringen till ansvarig chef i projektet
 • Svara för informationsöverföring till arbetsplatsen genom bl. a. deltagande i arbetsberedningar enligt överenskommelse
 • Sammanställa projektdokumentation gällande projekteringsrelaterade dokument
 • Säkerställa att externa projekteringsledare följer KMA-, standards och arbetssätt
Erfarenhet

Vi söker dig som bla har mångårig erfarenhet produktion och projektering inom ROT eller likvärdigt.

Utbildning
Högskoleingenjör, byggnadsingenjör eller motsvarande är önskvärt.

Ansökan
Sök via www.asearch.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

För frågor kontakta Rekryteringskonsult Johan Kjessler 0708-53 32 32.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga