Försvarsmakten · Publicerad 27 mars 2020

Vill du bidra till ett säkrare Sverige samtidigt som du deltar i utvecklingen av Försvarsmaktens nya designorganisation?
Försvarsmakten har tekniskt designansvar i vidmakthållandeskedet för den materiel som används vid krigsförband och organisationsenheter. Tekniskt designansvar innebär att fastställd design för tillåtna konfigurationer av tekniska system uppfyller lagkrav, fastställda målsättningar och övriga krav avseende prestanda, funktion, informations- och systemsäkerhet över hela livscykeln.
För att Försvarsmakten skall kunna uppfylla det tekniska designansvaret behöver ett antal specialister inom specifika områden finnas i designverksamheten. En sådan är chefsingenjör systemsäkerhet (inkl. flygsäkerhet) inom ledningssystemområdet. Ledningssystemområdet omfattar i detta avseende bland annat ledningsplatser, taktiska sensorer, radiosystem, telenät, radarsystem, strömförsörjningsutrustningar samt Försvarsmaktens interna verksamhetsledningssystem.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försvarsmakten bygger för närvarande upp sin designorganisation inklusive utveckling av olika processer inom områdena system- och flygsäkerhet. Chefsingenjör systemsäkerhet förväntas delta i denna utveckling vilket även ger en stor möjlighet att kunna påverka processer och arbetssätt. Du kommer att spela en viktig roll i systemsäkerhetsarbetet innan ett tekniskt system blir godkänt för användning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta:
 • Sammanhålla och utveckla ansvarsområdet systemsäkerhet, från kravställning, identifiera, analysera och minimera eventuella risker för att förebygga potentiella olyckor på exempelvis person, egendom eller yttre faktorer
 • Stödja i beredningar och framtagning av underlag för beslut.
 • Fatta beslut enligt delegat
 • Agera stöd för övriga delar av organisationen inom ansvarsområdet
 • Samarbeta med ansvariga för IT-säkerhetsområdet i syfte att samordna processer och arbetssätt
 • Ansvar för gransknings-, kontroll- och revisionsverksamhet
 • Stödja FM centrala designledning med utveckling av systemsäkerhetsverksamheten
Kvalifikationer
 • Akademisk utbildning med inriktning systemsäkerhet eller likvärdig kompetens som rekryteringsansvarig bedömer likvärdig
 • Erfarenhet av systemsäkerhetsarbete inklusive tillhörande processer på central nivå, företrädesvis som arkitekt eller konsult inom systemsäkerhet
 • Relevant utbildning samt erfarenhet inom luftfartsområdet.
 • Tillämpliga militära och civila regelverk
 • Tillämpning av kvalitetsstandarder
 • Förmåga att utveckla processer och rutiner
 • Förmåga att se helheter och detaljernas plats i helheten
Meriterande
 • Tidigare arbete inom statlig myndighet, helst Försvarsmakten eller FMV.
 • Erfarenhet av arbete med IT-säkerhetsprocesser
 • Utbildning inom Systems Engineering
 • Erfarenhet av ledarskap
 • Erfarenhet av revisions och granskningsverksamhet
 • Kunna ta ställning till systemvärdighets- och luftvärdighetsfrågor
Personliga egenskaper
Du klarar av att arbeta i ett högt tempo och har förmåga att skifta fokus om så behövs. Du har förmåga att samverka med många intressenter såväl inom som utom Försvarsmakten. Du kan driva ditt arbete självständigt men arbetar också gärna i grupp med andra. Du är noggrann och uthållig. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal, och skrift på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt
Tillträde snarast enligt ök.
Placering: Högkvarteret i Stockholm.
Anställningsform: tillsvidare. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

För mer information om befattningen kontakta:
FM Designsektionens chef, Ebba Gantelius, 072-174 36 60.

Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontkata:
HR-Specialist, Ellinor Bergroth, 0729-84 11 16

Fakliga representanter
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson
Ovanstående kontaktpersoner nås på telefon 08-788 75 00
OFR/S Robert Oidermaa, nås på telefon 08-402 40 11

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan. Senaste datum för ansökan är 2020-04-25. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga