Försvarsmakten · Publicerad Igår 16:15

Vi söker två utredare till inrättandet av en organisation för ett utvecklat utredningsstöd till chef, vägledning till anställda samt uppföljning och samordning av ärenden rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid HR Centrum, Specialistenheten, utredningsfunktionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som utredare med specialistkompetens kommer du stödja, inom ramen för ett projekt, upprättandet av, driva och vidare utveckla funktionen för utredningsstöd, vägledning och uppföljning/samordning för hela FM verksamhet, inklusive Hemvärnet. I uppgiften för projektet ingår:
  • Vägledning till anställda rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Vägledningen är en proaktiv åtgärd där anställda erbjuds stöd, handlingsalternativ och lösningsorienterad rådgivning i syfte att förhindra fortsatt arbetsmiljöproblematik och förebygga eskalering av ev. konfliktsituation eller ohälsa.
  • Utredningsstöd till chef med specialistkompetens för utredning och uppföljning av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Stödet bistår OrgE med utredning och tillser att utredningen sker skyndsamt, diskret, sakligt och opartiskt.
  • Uppföljning och samordning av ärendehantering rörande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom FM. Uppföljning och samordning sker i syfte av att upparbeta erfarenhet och kunskap för utökad förmåga att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling inom FM.
Arbetet förväntas ske skyndsamt, sakligt, konsultativt och opartiskt.
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tiden inom ramen för utvecklingen av projektet.

Kvalifikationer
Högskoleexamen inom beteendevetenskap eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Erfarenhet från att genomföra utredningar av trakasserier, sexuella trakasserier och kränkandesärbehandling. Arbetsrättslig kompetens med kunskap om och praktisk erfarenhet av att tillämpa diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning.
Erfarenhet av att utforma åtgärdsförslag om organisatorisk och social arbetsmiljöproblematik på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Meriterande
Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan statlig myndighet.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en personlig mognad, stabil, integritet, är opartisk och empatisk med väl grundade värderingar som överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund. Vidare är du uthållig, tydlig, strukturerad, har gott omdöme, har god samarbetsförmåga, är handlingskraftig och självgående. Du stödjer och uppmuntrar andra när det uppstår problem.

Övrigt
Både du som är militär och civilt anställd är välkommen att söka.
Tidsbegränsad anställning 2 år. (ev. kan projektanställningen övergå i en fast anställning)
Arbetsort: Stockholm
Tjänsteresor kan förekomma inom Sverige och det kan också innebära resor till andra länder där Försvarsmakten genomför internationella insatser.
Tillträde: 1 mars eller enligt överenskommelse.

Kontakpersoner
Chef Specialistenheten, Jan Dunmurray, tfn 070-96 49 388.
Chef Arbetsgivarstöd, Christina Nilsson, tfn 070-815 69 08

Fackliga företrädare
SACO Camilla Robertsson
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/S Pia Almström
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via FM växel: 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2019-01-20. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten HR Centrum är en service- och supportfunktion som har ansvar över Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Vi är cirka 680 medarbetare med verksamhet i 26 orter runt om i landet.

Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga