Försvarsmakten · Publicerad 18 juli

Till MUST IHK söker vi nu en avdelningschef till en nyinrättad tjänst med ansvar för tekniska system. Denna tjänst kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att MUST verksamhet har det tekniska stöd som verksamheten behöver, antingen genom egen utveckling av sådana system eller genom samverkan med övriga funktioner i Försvarsmakten som utvecklar liknande förmåga.

Arbetsuppgifterna
Som avdelningschef kommer du att leda det strategiska arbetet avseende såväl utveckling som vidmakthållande och drift av de tekniska system som MUST IHK ansvarar för. Dessa tekniska system är i flera fall dimensionerade för att hantera sekretessbelagda (hemliga) uppgifter och systemen har därmed särskilda krav på informations- och IT-säkerhet.

I rollen som avdelningschef har du ansvar för avdelningens personal, verksamhet och ekonomi. Du arbetar målfokuserat med tydliga direktiv och uppfattas som en rak och tydlig person. Tillsammans med dina underställda chefer ansvarar du för att leda en uppsättning arbetslag/team med tekniska specialister som stödjer MUST olika verksamhetsgrenar med olika former av tekniska lösningar.

Du är en god lyssnare som gärna ger, men även tar emot ärlig och rak feedback. Du bidrar till ett klimat i arbetsgruppen som gynnar öppenhet och uppriktighet.

Den tekniska verksamheten vid MUST IHK befinner sig i en period av förändring och du förväntas ta ett samlat ansvar för att leda denna förändring. Ett särskilt fokus i detta arbete kommer att vara att coacha dina underställda chefer i deras arbete med att rekrytera tekniska specialister och formera nya arbetslag.

I uppdraget ingår nära samverkan med de enheter och funktioner som bedriver IT-relaterad verksamhet inom Försvarsmakten samt med motsvarande enheter och funktioner vid samverkande myndigheter.

Som avdelningschef kommer du även att ingå i MUST IHK ledningsgrupp.

Kvalifikationer
  • Akademisk utbildning med relevant inriktning - alternativt lång praktisk erfarenhet. Som officer ska du ha genomgått Försvarshögskolans högre stabsutbildning eller motsvarande.
  • Minst 10 års erfarenhet av bred IT-verksamhet (t.ex. utvecklingsprojekt, drift, förvaltning, arkitektur), varav minst 3 år inom större organisation
  • Goda chefs- och ledaregenskaper
  • God förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
  • Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet i allmänhet samt underrättelse- och säkerhetstjänst i synnerhet
  • Praktisk erfarenhet av arbete med IT-system som har särskilda säkerhetsbehov
  • För militär personal: kompletterande civil akademisk examen med inriktning mot systemvetenskap
  • Tidigare chefserfarenhet i liknande befattning
Övrigt
Vid urvalet kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Tjänsten är placerad i Stockholm och är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av
T f kontorschef Gustaf Brunius 08-788 75 00, från och med 2018-07-16.
Fackliga representanter
SACO/Försvar: Anders Markow, TCO/Försvarsförbundet: Katarina Kruse, OFR/O: Roger Ericsson. Samtliga nås via växeln 08-788 75 00
Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2018-08-12. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev.
För fullständig annons se: Avdelningschef tekniska system

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. MUST bedriver försvarsunderrättelseverksamhet till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik och kartlägger yttre hot mot Sverige. MUST bedriver även militär säkerhetstjänst för att skydda Försvarsmaktens värden och har ansvar för totalförsvarets signalskydd. MUST är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för nationen angelägna arbetsuppgifter. I organisationen arbetar civila som är experter inom olika områden (t.ex. statsvetare, ekonomer, tekniker, matematiker, HR-specialister) och officerare.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga