Försvarsmakten · Publicerad 19 okt

Försvarsmaktens Högkvarter, PRODUKTIONSLEDNINGENS UTBILDNINGSAVDELNING, ÖVNING- OCH EVALUERINGSSEKTIONEN

söker en praktikant för Vt 2017

Praktikperioden anpassas till universitetets program februari-juni VT-2017

Om enheten:
Övning- och evalueringssektionen inriktas av HKV Ledningsstabs inriktningsavdelning, som omsätter policybeslut från försvarsdepartementet. Övning- och evalueringssektionen handlägger nationell och internationell övnings- och evalueringsverksamhet. Sektionens huvuduppgift är att koordinera försvarsmaktens övnings- och evalueringsverksamhet för långsiktig förmågeuppbyggnad. En stor del av arbetet är relaterat till bi- och multilaterala avtal såsom genom EU, Nato, totalförsvaret och länder i närområdet.

Praktiken innebär:
  • Som praktikant deltar du i sektionens ordinarie arbetsuppgifter av såväl administrativ som analytisk karaktär. Det kan innebära framtagande av statistik, underlag, information och föra protokoll till kreerandet av skrivelser, beslutsunderlag och handböcker.
  • Normal arbetstid 8-16:30 inklusive 3h fys/veckan. Flextid tillämpas. Inom praktiken kan resor förekomma.
  • Ingen ekonomisk ersättning utgår.
Lämplig bakgrund:
Vi är intresserade av dig som är i senare delen av din akademiska utbildning med intresse för säkerhetspolitiska sakfrågor samt av Försvarsmakten som myndighet. Relevant utbildning för området är Statsvetenskap, Internationella relationer, Säkerhetspolitik, Krigsvetenskap, Samhällsvetare, Krisvetenskap, Politik, Globalisering.

Vi söker dig med skinn på näsan som klarar av att ha många bollar i luften. Du bör ha god organisatorisk förmåga, vara en god lagkamrat samt inneha förmåga att ta initiativ i en stundvis tuff atmosfär. Eftersom arbetet på UTB präglas av uppgifter av hög och låg karaktär förväntas du vara prestiglös och det är av stor vikt att du är flexibel för att snabbt kunna ta sig an önskade arbetsuppgifter.

Ansökan skall bestå av:
  • Personligt brev.
  • CV.
  • Intyg från universitetet att studenten är antagen till en praktikkurs.
  • 2st referenspersoner inklusive kontaktuppgifter.
För praktik vid Försvarsmaktens Högkvarter krävs att studenten ingår i ett praktikprogram vid universitetet samt svenskt medborgarskap.

Kontakt:
Eventuella frågor besvaras av sektionschef Lars Carlstein; 0723871864, lars.carlstein@mil.se.

Sista ansökningsdag:
1 december 2016 för VT-17.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Vi erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och privat. Öppenhet, resultat och ansvar är våra ledord.

Försvarsmakten vill ta tillvara de kvaliteter som en mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga