Försvarsmakten · Publicerad 1 nov

Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig - tillsammans skapar vi beslutsunderlag för Försvarsmaktens högsta ledning.

Ledningsstaben leder, samordna och följa upp verksamheten i Högkvarteret i syfte att stödja överbefälhavarens interna styrning och kontroll samt strategiska ledning av Försvarsmakten. Verksamheten i Högkvarteret omfattar beredning av till myndigheten inkomna ärenden, frågor och uppgifter från regeringen eller andra myndigheter, svar eller yttranden till Regeringskansliet samt ledning och samordning av samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning leds av Ekonomidirektören och består av ca 45 medarbetare. Avdelningen är organiserad i fyra sektioner; planering, analys och uppföljning, redovisning samt stridsflygsektionen. På planerings- och ekonomiavdelning utarbetas Försvarsmaktens ekonomiska rapporter och underlag, vilka utgörs av årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag. Planerings- och ekonomiavdelningen utarbetar även avvägningsunderlag och Försvarsmaktens verksamhetsplan (FMVP). I ansvaret ingår att samordna, utveckla och fastställa rutiner för myndighetens ekonomistyrning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

En viktig del i vårt ansvar är att hantera information och informationsledning och för det söker vi nu en stabsassistent som vill vara med och utveckla avdelningens administrativa rutiner, stabstjänst och stabsexpeditionstjänst. I rollen kommer du bland annat att:
 • Verka som stabsassistent till avdelningens ledning och till i avdelningen ingående sektioner.
 • Utföra stabsexpeditionstjänst.
 • Stödja förberedelser, genomförande och efterarbete vid möten och planeringsinternat.
 • Stödja avseende administration i PRIO, VIDAR.
 • Stödja i framtagande och administration av direktiv, skrivelser, uppgifter och rapporter.
 • Vara biträdande säkerhetsman.
Kvalifikationer
 • 3-årig gymnasieutbildning.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Analytisk förmåga.
 • Goda kunskaper avseende databashantering och informationsstrukturering.
 • OR 3-5 eller motsvarande militär grundutbildning.
 • God förmåga MS Office.
Meriterande
 • Befattningsutbildning och/eller tjänstgöring som stabsassistent.
 • Körkort.
 • God förmåga VIDAR, EMILIA.
 • Signalskyddsutbildning.
 • Fördjupad utbildning PRIO.
 • Utbildning SWECCIS och ISUS.
 • God förmåga av stabsarbete i rollen som stabassistent.
 • Tidigare erfarenhet av arbete som IM- assistent.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Sharepoint-applikationer.
Personliga egenskaper

Du är mål- och resultatinriktad med stort ansvarstagande, säkerhetsmedvetande och hög integritet. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är kommunikativ och lyhörd. Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har förmåga att uttrycka dina åsikter och är tydlig och kommunikativ. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta med andra och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt
Befattningen är OR 3-5.
Tillträde sker efter överenskommelse.
Anställningen är tidsbegränsad och kan uppgå till max 8 år samt inleds med en provanställning på 6 månader.
Befattning är placerad på Högkvarteret, Lidingövägen 24, Stockholm.

Förfrågningar om befattningen kan ställas till Stabschefen vid Planerings- och ekonomiavdelningen Fredrik Körner, nås via växeln: 08-788 75 00.

Fackliga representanter
SACO Camilla Robertsson
OFR/S Pia Almström
OFRO Arne Nilsson
SEKO Hans Monthan
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2017-11-29. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sökord: stabsassisent, administration, stabstjänst, informationshantering

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både officerare och civila experter. Högkvarteret (HKV) utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, juridiska staben, personalstaben och informationsstaben.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Sista ansökningsdag
29 nov
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga