Försvarsmakten · Publicerad 21 maj 2020

Om tjänsten

Vill du vara med att forma Försvarsmaktens pågående och framtida insatsverksamhet?

Vi söker strukturerade stabsmedlemmar med uthållighet för ett ansvarsfullt och allomfattande planeringsarbete av militär verksamhet på central myndighetsnivå.

Just nu söker vi flera kollegor för både nationell och internationell planering, vid Insatsstabens underrättelse- och säkerhetsavdelningen (INSS J2). Om du vill går det bra att i din ansökan precisera om det är någon av dessa inriktningar som du är särskilt intresserad av.

Sökande enhet

Insatsledningen vid Försvarsmaktens Högkvarter är myndighetens operativa ledningsnivå för planering och ledning av insatser, nationellt och internationellt. Verksamheten innefattar även inriktning av nya och befintliga förmågor genom samtliga försvarsgrenar och militärregioner samt uppföljning och analys av såväl nationellt läge som omvärdsläget inom alla konfliktnivåer och tidsperspektiv.

Insatsstaben genomför beredning av underlag till myndighetens beslutsfattning på den operativa ledningsnivån. Insatsstaben består av ca tio avdelningar till stöd för Chefen INSATS. De utlysta befattningarna tillhör underrättelse- och säkerhetsavdelningens planeringssektion.

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen arbetar med operativa uppdrag av kort, medellång och långsiktig karaktär. Vi genomför verksamheten med intern samordning samtidigt som vi också stödjer myndighetsöverskridande samverkan för totalförsvarsutveckling samt genomför verksamhetsplanering och övriga stabsprocesser inom Försvarsmaktens högkvarter.

Arbetsuppgifter

Planeringsarbetet omfattar i huvudsak Försvarsmaktens operativa insatsverksamheter på medellång och lång sikt. Du förväntas genomföra underrättelse- och säkerhetsplanering vid Insatsstaben avseende försvarsplanering, beredskapsplanläggning, krigsplanläggning, krigsförbandsvärdering, metod- och processutveckling vid insatser samt övningsverksamhet.

Ditt arbete bedrivs genom beredningar, analyser och delgivningar av sammanställda underlag enskilt och i grupp. Du förväntas företräda underrättelse- och säkerhetsavdelningen i stabens gemensamma planeringsprocesser och genomföra föredragningar för enskilda och större grupper vid fokuserade arbetsinsatser.

I tjänsten ingår att vid tillfällen också vara vakthavande befäl vid underrättelse- och säkerhetsavdelningen.

Kvalifikationer
 • Tjänsten är en militär befattning OF-3. Ansökan avser officer nivå OF-2/3
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
 • Vana och erfarenhet av att hålla presentationer i större och mindre sammanhang
 • Erfarenhet av nationell eller internationell stabstjänstgöring
 • Din bakgrund gör dig snabbt självgående som stabsofficer
 • Körkort B
Meriterande
 • Erfarenhet som stabsofficer vid taktisk eller operativ stab
 • Erfarenhet från tidigare tjänstgöring vid högkvarteret
 • Erfarenhet från underrättelse- och säkerhetstjänst på strategisk, operativ och eller taktisk nivå
 • Erfarenhet av att leda planering inom underrättelse- och/eller säkerhetstjänst
 • Erfarenhet av försvarsplanering
 • Erfarenhet av internationella insatser
 • Utbildning och vana att arbeta med hot- och riskhantering i enlighet med Försvarsmaktens riskhanteringsmodell
 • Internationell erfarenhet med kunskap om NATO planerings- genomförande och utvärderingsprocesser med inriktning underrättelse - och säkerhetstjänst
 • Erfarenhet av att arbeta i IS UNDSÄK/SWECCIS
Personliga egenskaper

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad och tar ansvar för ditt arbete samt är analytisk och har en god problemlösningsförmåga.

Vi tror att du är prestigelös, lösningsfokuserad och uthållig då du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och där omväxlande arbetsuppgifter och tempoväxling är en del av arbetet. Det är därför viktigt att du är flexibel och snabbt kan skifta mellan planerad och händelsestyrd verksamhet utifrån given situation samt har en god förmåga att omprioritera dina uppgifter.

Du ser till verksamhetens gemensamma mål före individuella prestationer och kan se både helheten och delarna. Du har en god förmåga att föra samman olika behov, balansera och väga av olika intressen.

För att lyckas i rollen är det även viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat i gruppen och har lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla kontakter. På Insatsstaben finns en mängd komptenser representerade, såväl civila som militära. Därför är det viktigt att du kan anpassa dig till olika sammanhang samtidigt som du behöver vara trygg och tydlig i din kommunikation. Du är en förebild på arbetsplatsen och för insatsstaben i officiella sammanhang.

Arbetet kan vid vissa tillfällen komma att utföras utanför kontorstid, vilket ställer krav på flexibilitet även avseende arbetstiderna.

Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan har en anställning i Försvarsmakten. Placering: Högkvarteret i Stockholm. Tjänsten innebär resor både inom Sverige och utomlands.

Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

För vidare information kontakta

C INSS J2 PLAN, övlt Åsa Warg, 0723-50 96 02, asa.warg@mil.se.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson,
SACO HKV Camilla Robertsson,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
OFR/S Kjell Tetzlaff,
Ovanstående företrädare nås på tfn 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-06-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga