ID Entity · Publicerad 6 sept

Einar Mattsson Byggnads AB (EMB) erbjuder dig ett utvecklande arbete i rollen som Affärsområdeschef för Byggproduktion. Du rapporterar till vice koncernchef och ingår i koncernens operativa ledningsgrupp. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga bolag i koncernen.

I rollen som Affärsområdeschef kommer du att ansvara för Affärsområde Byggproduktion med totalt 150 medarbetare. Du leder och motiverar dina medarbetare genom arbetscheferna så att affärsområdets mål uppfylls på effektivaste sätt, och med bibehållet engagemang hos medarbetarna. Du har fullt resultatansvar för intäkter och kostnader och ser till att produktionen löper enligt plan, med utlovad kvalitet och lönsamhet.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
 • Leda, styra och organisatoriskt utveckla affärsområdet på ett sätt som leder till uppsatta mål i affärsplan och verksamhetsplan
 • att fortsatt driva utvecklingen av effektiva arbetssätt och metoder för byggindustrin med syfte att erbjuda en så effektiv byggprocess som möjligt
 • leda och utveckla affärsområdets ledningsgrupp
 • säkerställa goda kundkontakter och stödja i nyförsäljning
 • bevaka möjliga synergier i affärerna
 • skapa förutsättningar för att befintliga kundrelationer vårdas och utvecklas samt att nya kundrelationer etableras
 • skapa förutsättningar för att informationsflödet/kommunikationsflödet fungerar väl inom affärsområdet
 • skapa och upprätthålla nödvändiga rapporteringsvägar för kontroll av kvalitet och processer
 • genomföra lönesättning samt lönesamtal, genomföra målsamtal
 • representera bolaget i branschorganisationer, på mötesplatser etc. som är relevanta för arbetsuppgifterna och bolaget
 • som medlem i den operativa koncernledningen delta i koncernens fortsatta utveckling
 • ansvara för rapportering avseende affärsområdet till koncernledning och styrelse.
Dina egenskaper och drivkrafter
Du har en drivkraft att utveckla produktionsprocessen för att nå ökad effektivitet. Vidare har du förmågan att på ett coachande sätt kommunicera och att utveckla medarbetare utifrån företagets värderingar samt anpassar ditt coachande ledarskap utifrån chefers olika behov. Du är bra på att fatta beslut och har god förmåga till analys och att arbeta målinriktat. Som person är du också innovativ och har en entreprenöriell ådra - samtidigt som du är strukturerad.

Din bakgrund
Vi söker dig som är en erfaren ledare och har dokumenterat goda resultat från att vara chef för andra chefer. Du har tidigare operativ erfarenhet av att leda och utveckla affärsinriktade verksamheter samt mycket god förmåga att målstyra, leda och utveckla en resultat- och affärsinriktad verksamhet. Du har högskoleexamen och god arbetsmiljö- miljö- och kvalitetskompetens.

Medarbetarna är Einar Mattssons viktigaste resurs och vi erbjuder en trivsam arbetsplats där vi bryr oss om varandra utifrån värden som engagemang, omtänksamhet och framåtanda.

Söka tjänsten
Vi kommer att börja kalla till intervjuer fortlöpande och vill gärna ha din ansökan senast den 30 september 2016. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår rekryteringspartner ID Entity, Ylva Ottosson på 0733-91 41 08,ylva.ottosson@id-entity.se eller Sandra Bråborg på 0708-40 74 24,sandra.braborg@id-entity.se.

Einar Mattsson-koncernen, en familjeägd bolagsgrupp, är Stockholms stads största privata ägare av hyresbostäder och bland de mest aktiva projektutvecklarna i regionen. Vår projektportfölj är fylld av nya bostadsprojekt och mer är på väg in. Fastighetsbeståndet med drygt 5000 bostäder som är kärnan i vår verksamhet växer. Våra entreprenadverksamheter inom förvaltning och bygg efterfrågas allt mer. Nu tar vi ett rejält kliv framåt och söker därför fler medarbetare till nyckelpositioner.

Vi söker nu fler medarbetare till nyckelpositioner som kan bidra i processens olika delar. Bredden gör att du får utvecklas och växa i din roll eller yrkesväxla mellan olika roller när vi expanderar.

Einar Mattsson finns i flera stora stadsutvecklingsområden i Stockholmsregionen. Några exempel är Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Nordvästra Kungsholmen, Barkarbystaden och Sundbyberg.

Vi är ett familjeägt bolag med ett långsiktigt perspektiv. Utöver utmanande tjänster kan vi erbjuda långsiktighet och utveckling i en entreprenöriell anda.

www.einarmattsson.se
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga