Insamlingsstift Teach For Sweden · Publicerad 4 dec 2019

Idag får inte alla barn i Sverige välja sin egen framtid. I 2019 lämnade 15,7% av alla niondeklassare högstadiet utan godkända betyg. Av alla barn vars föräldrar inte har eftergymnasial utbildning kan var fjärde inte tar steget till gymnasiet. Totalt är det 17 600 barn som inte kunde söka sig vidare till gymnasiet. Dessa barn är mycket mer sannolikt att hamna i långtidsarbetslöshet eller utanförskap.

Teach for Sweden är ett ledarskapsprogram för dig som vill utveckla dig själv och ta nästa steg i din karriär – och som drömmer om att leda, motivera och utveckla människor på ett sätt som gör avtryck i deras liv för alltid.

Under två år kommer du att arbeta på en skola med utmaningar och i högstadieklasser som behöver möta ledare som kan tända gnistan och göra skillnad. Du arbetar som ordinarie lärare, får full lön, löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare.

Efter programmet är du behörig lärare – du har också erfarenheten att motivera och utveckla en grupp människor som kommer att minnas dig för resten av sina liv. Det blir den tuffaste och den mest givande ledarskapsutmaning du någonsin antar.

Vårt erbjudande
  • Anställning på en skola med stor behov, med full lön
  • Fyra dagar som undervisande lärare och en dag betald för att utvecklas som ledare och studera.
  • Lärarexamen
  • Ledarskapsutbildning med handledning av en personlig ledarutvecklare
  • Mentorskapsprogram under år två med en ledare från näringslivet.

Vem söker vi?
Dig som är civilingenjör, naturvetare, matematiker, biolog, fysiker eller kemist med minst en kandidatexamen (180högskolepoäng).

Intresserad?
Läs mer om Teach for Sweden och programmet på www.teachforsweden.se.

Har du frågor, kontakta oss på rekrytering@teachforsweden.se
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Teach for Sweden är en ideell, politiskt och religiöst oberoende stiftelse som vill att alla barn ska kunna välja sin egen framtid. Om alla barn får förutsättningar att lyckas i klassrummet kan ett starkt demokratiskt samhälle byggas där mångfald, kunskap och kreativitet driver Sverige framåt. Verksamheten startade 2013 och 160 har gått programmet, idag har vi 115 deltagare verksamma på skolor runt om i Sverige.

Teach for Sweden är en del av det globala nätverket Teach For All som finns representerat i 53 länder världen över. Läs mer om Teach for Sweden på http://www.teachforsweden.se/
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga