Karolinska Universitetssjukhuset · Publicerad 5 juli

Är du en dynamisk ledare med chefserfarenhet som vill leda utvecklingen av Stockholms akutsjukvård?

Uppdrag och ansvarsområden

I Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation är Funktion Akut en av fem funktioner. Funktionen är indelad i två olika funktionsområden, Funktionsområde Akut Huddinge och Funktionsområde Akut Solna, vars övergripande syfte är att skapa värde för de akut och svårt sjuka patienterna oavsett patientgrupp. Till funktionsområdet i Huddinge söks nu en ny Funktionsområdeschef med övergripande ansvar för funktionsområdet och dess 400 medarbetare varav ett 20-tal första och andra linjens chefer.

Som Funktionsområdeschef ansvarar du för vuxen-akutmottagningen med ca 70 000 besök per år samt en akut slutenvårdsresurs med ca 75 VPL inklusive en nybyggd intermediärvårdsenhet med 6 platser. Du leder funktionsområdets verksamhet via en ledningsgrupp bestående av fem direktrapporterande chefer. Du ingår även i den överordnade Funktion akuts ledningsgrupp och rapporterar till Funktionschefen som sitter i sjukhusledningen. Funktionsområdet är progressivt i sin ledning och har tydliga strategier och nytänkande inom arbetsmiljö- och verksamhetsutvecklingsområdena.

Under de kommande åren kommer Funktionsområde Akut Huddinge att få ett utökat uppdrag både avseende omfattning och innehåll. Detta är en spännande utveckling med tydlig satsning på Akutsjukvård och akut internmedicin.

Mottagningen går mot ett sammanhållet akutflöde och den akuta slutenvården har en tydlig roll i att stabilisera och diagnostisera oklara tillstånd. Intermediärvård utgör en viktig resurs både för de akut inkomna patienterna men också för patienter inom den övriga slutenvården som försämras av oklar anledning.

Interna gränssnitt utgörs av övriga kliniska verksamheter men också mot olika typer av stabsfunktioner och övriga akutverksamheter i länet. Inom funktionsområdet finns ledande forskningsverksamhet inom akutsjukvård vilket också ingår i ansvaret.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som är specialistläkare med mycket god medicinsk akademisk kompetens och med erfarenhet av akutsjukvård, forskning och undervisning. Du är en erfaren, handlingskraftig och kommunikativ ledare som har erfarenhet från klinisk verksamhet och en förmåga att se helheten i komplexa organisationer. Meriterande är att vara disputerad inom relevant ämnesområde.

Du är analytisk, initiativtagande och handlingskraftig och har en gedigen erfarenhet från att arbeta med strategisk ledning och styrning. För att lyckas i rollen ser vi även att du har tidigare erfarenhet och kompetens av att leda arbete med verksamhets- och organisationsutveckling, förbättringsarbete och ekonomi.

Som ledare skapar du delaktighet, visar personlig omtanke och förväntas vara ett föredöme samtidigt som du motiverar och inspirerar chefer och medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller och i organisationen.

Det är önskvärt att du tidigare varit verksam i nationella sammanhang inom, för rollen, relevanta områden.

Självklart delar du Karolinska Universitetssjukhusets värderingar Ansvar - Medmänsklighet - Helhetssyn och vår vision Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården.

Stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att leda genom andra.

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare. I Stockholmsregionen har sjukhuset ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Som universitetssjukhus är sjukhusets huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av verksamheten.

Sjukhusets vision "Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården" har varit vägledande när Karolinskas nya verksamhet har omformats och på ett nyskapande sätt byggt tydliga värden för patienter och samhälle. En viktig del i Karolinskas verksamhet är tydliga ansvarsområden där vården i allt större utsträckning styrs utifrån kvalitetsutfall för definierade patientgrupper. Sjukhusets nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården.
+ Läs mer om jobbet