Karolinska Universitetssjukhuset · Publicerad 11 okt

Är du en handlingskraftig lagspelare med förmågan att se till helheten? Vill du leda en av Karolinska Universitetssjukhusets mest innovationsintensiva verksamheter med ca 300 medarbetare?

Uppdrag och ansvarsområden

I Karolinska Universitetssjukhusets nya organisation är Tema Barn- och kvinnosjukvård ett av sju teman. Inom Tema Barn- och kvinnosjukvård finns patientområde Högspecialiserad barnmedicin som är en av sjukhusets mest innovationsintensiva verksamheter. Patientområdet omfattar bland annat Nordens största barnkardiologiska enhet och Sveriges största diabetesmottagning. Till patientområdet söks nu en ny chef med övergripande ansvar för patientområdet, dess ekonomi och ca 300 medarbetare.

Som patientområdeschef leder du patientområdets verksamhet via en ledningsgrupp bestående av åtta direktrapporterande chefer. Du ingår även i det överordnade Tema Barn- och kvinnosjukvårds ledningsgrupp där du är en viktig lagspelare och rapporterar till Temachefen som sitter i sjukhusledningen. Du har en central roll och tillgång till den mest avancerade tekniken vilket innebär stor möjlighet att tillsammans med övriga chefer och medarbetare göra skillnad.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Vi söker dig som är en strategisk, handlingskraftig och erfaren ledare och chef med förmåga att se till helheten och att leda genom andra. Du är en god kommunikatör med förmåga att skapa delaktighet samt motivera och inspirera chefer och medarbetare att utvecklas i sina yrkesroller och i organisationen.

Du är kliniskt meriterad inom området, d.v.s. är pediatriker med bred erfarenhet och sjukhusbakgrund samt med ett intresse för forskning och utveckling. Då patientområdet ansvarar för rikssjukvård ser vi att du dessutom har erfarenhet av forskning och undervisning. Meriterande är att vara disputerad samt kompetens motsvarande minst docentur vid Karolinska Institutet.

Du har erfarenhet av och intresse för verksamhetsutveckling. Dessutom har du erfarenhet av facklig samverkan.

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare. I Stockholmsregionen har sjukhuset ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Som universitetssjukhus är sjukhusets huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av verksamheten.

Sjukhusets vision "Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården" har varit vägledande när Karolinskas nya verksamhet har omformats och på ett nyskapande sätt byggt tydliga värden för patienter och samhälle. En viktig del i Karolinskas verksamhet är tydliga ansvarsområden där vården i allt större utsträckning styrs utifrån kvalitetsutfall för definierade patientgrupper. Sjukhusets nya tematiska organisation baseras på patientflöden, som följer patientens väg genom vården.
+ Läs mer om jobbet