Mantena Sverige AB · Publicerad 3 juni 2020

Mantena levererar moderna underhållstjänster för den nya järnvägssektorn. Med fokus på hållbarhet, innovation och effektivitet arbetar vi kontinuerligt med att bredda vårt utbud av tjänster. Därmed förblir vi ledande inom underhåll även i framtiden. Vi arbetar systematiskt för att nå vår vision att vi "ska bli Nordens mest innovativa totalleverantör av underhållstjänster inom järnvägssektorn".

I en tid då fokus på miljön växer, blir tågen som transportmedel ännu viktigare. Kombinerat med att tågen blir mer tekniskt avancerade och att vi arbetar på en konkurrensutsatt marknad krävs regelbundet ny kompetens inom Mantena. För att vår planeringsavdelning ska kunna fokusera på det de är bra på, att planera underhållsarbetet för våra tekniker ute i produktion, rekryterar vi nu en erfaren ledare som kan föra gruppen framåt och stötta dem i de utmaningar vi står inför.

Planeringsavdelningen ansvarar för kortsiktig och långsiktig underhållsplanering för de tågtyper som är definierade under enhetens ansvar. Planeringsledare hos oss är en stabsfunktion som rapporterar till Planchef. I denna roll ansvarar du för en grupp Planerare som i dagsläget finns stationerade i Solna, Västerås och Eskilstuna, du kan utgå från någon av orterna. Planeringsgruppen levererar underhållsplanering gentemot olika kunder i olika kontrakt. Utöver att leda avdelningen ska Planeringsledaren också ha ett övergripande ansvar för leverans av strategisk planering och produktionskontroll.

Arbetsuppgifter
I din roll som Planeringsledare är din huvudsakliga arbetsuppgift, att leda vår Planeringsgrupp till fortsatta framgångar och att utveckla arbetssätt och processer så att bästa arbetsflyt uppnås i produktionen. Du kommer att ha ett tätt samarbete med flera kollegor och avdelningar med olika funktioner, allt för att få planeringen och produktionen så bra som möjligt.

I första hand är du en erfaren ledare, med mycket goda ledaregenskaper som kan motivera och stötta din personal, men vi tror också att du har tidigare erfarenhet av planering, detta för att du ska kunna bidra med din kompetens i de fall då det behövs. Vidare tror vi att du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga då samarbete är en av nycklarna till framgång i denna roll.

Andra arbetsuppgifter är:
 • Att ansvara för den långsiktiga och strategiska planeringen av produktionen
 • Säkerställa förankring och implementering av processer lokalt och leverera enligt avtalade KPIer
 • Säkerställa att processer möter interna krav såväl som lagar och regler
 • Följa upp avvikelser samt informera berörda parter om konsekvenser
 • Leverera prognoser till ekonomiavdelningen och LTP
 • Ansvar för koordinering av förfrågningar om drift som påverkar produktionen
 • Bidra till framtagning av faktureringsunderlag
 • Hantering av avvikelser och förbättringar relaterat till planering av underhållet
 • Resor förekommer i tjänsten

Kvalifikationer
 • Önskvärt med högskoleutbildning, yrkesteknisk skola inom tåg eller annan relevant utbildning
 • Kunskap och erfarenhet av att jobba med tåg
 • Erfarenhet av strategisk planering
 • Erfarenhet av produktionskontroll
 • Goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt
 • Minst två års ledarerfarenhet
 • Tidigare erfarenhet av uppföljning av myndighetskrav
 • Safety Management Systems (SMS)

Personliga egenskaper
 • God förståelse för våra kunders behov
 • Har goda ledaregenskaper, kan motivera och stötta sin personal
 • Strukturerad och mån om att hålla hög kvalitet i vår leverans till kund
 • Analytisk

Vi erbjuder

Tjänsten som Planeringsledare för Mantenas planeringsavdelning är spännande och med varierande uppgifter. Vi strävar efter att vara en attraktiv och trivsam arbetsplats med kunden i fokus. Vi jobbar med ständiga förbättringar och utveckling av verksamheten och individen. Vi lever efter våra värderingar förtroende, effektivitet och innovation.

Vi törs utlova ett stimulerande och utvecklande jobb i en framtidsbransch. Känner du dessutom igen dig i vår slogan "Alltid framåt" är du varmt välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Som specialister inom underhåll av järnvägsfordon för Mantena vidare en lång tradition järnvägsdrift i Norden. Vår kompetens sträcker sig från de största och tyngsta lokomotiven till de minsta och mest avancerade komponenterna. Mantenas huvudkontor ligger i Jernbanetorget 1 i Oslo, medan enheter och verkstäder för underhåll är fördelat på flera ställen i Norge och Sverige.

Vår kärnkompetens är kunskap och erfarenhet med utrustningen som ska underhållas, vår förmåga att leverera i rätt tid samt vår fokus på innovation. Vår ambition är att kontinuerligt stärka positionen som en nytänkande aktör i en framtidsorienterad bransch.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga