Match Recruitment Group AB · Publicerad 28 sept

Vår kund

Till ett av Sveriges största företag söker vi nu en Interim Financial Controller. Uppdraget börjar i slutet av Augusti och pågår till sommaren 2017, Du blir anställd hos MRG under uppdragets gång.

Arbetsbeskrivning

Financial controller funktionen inkluderar ansvarar för operationell och legal rapportering vilket innebär:
 • delta i boksluten (ansvar för periodiseringar, avsättningar, värderingar)
 • genomföra bokslutsanalyser
 • godkänna bokslut baserat på egen uppfattning och med stöd/acceptans av verksamheten
 • delta i operativ rapportering (validera och kommentera som stöd till våra Business controller kollegor)
 • legal rapportering vid behov såsom tex övergripande ansvarig för årsredovisningsprocessen
Löpande redovisning ingår inte, det utförs av en shared service organisation. Affärsanalyser ingår inte, det ingår i ansvaret hos Business control. Rollen som behöver tillsättas är som Financial controller inom den enhet som ansvarar för försäljning till slutkund på den nordiska marknaden.

De specifika arbetsuppgifterna avser två dimensioner;
 • ansvaret för den finska verksamheten där målet är att harmonisera bokslut och rapportering för att kunna tillämpa samma rutiner och processer som i Sverige (kräver samarbete med kollegor i teamet)
 • rapporteringsansvar för en av enheterna som inkluderar verksamhet i flera länder (ett matris ansvar).
Avdelningen är under utveckling och mängder av rutiner behöver revideras alternativt utvecklas för att bli en modern financial controller funktion. I praktiken innebär det att ansvaret är mycket brett från små och praktiska dagliga redovisningsproblem som måste lösas till stora principiella frågor om vad som borde hanteras av financial controller funktionen och vad som borde hanteras av andra funktioner på företaget. För att klara av det behövs en profil som vet vad jobbet går ut på, och som samtidigt har förmågan att utgå från affärsbehovet av analyser och kommentarer och föra den typen av dialoger med Business control eller andra verksamhetspersoner.

Affärssystem som används är SAP, koncernrapporteringssystem som används är Cognos. Eftersom försäljningsverksamheten hanterar stora datamängder är både bokslut och rapportering beroende av ett antal för- och eftersystem som tex kundfaktureringssystem och handelssystem. Därför behövs ett stort intresse för och erfarenhet av system och IT lösningar, inklusive Excel.

Vem söker vi?
 • Civilekonom eller motsvarande med inriktning redovisning (50% av tjänsten är redovisningsrelaterad och 50% är rapportering/analys)
 • erfarenhet från bokslutsarbete, veta vad det innebär att genomföra ett bokslut och vad som måste göras för att kunna godkänna ett bokslut
 • viss erfarenhet från löpande redovisning, inte nödvändigtvis ha jobbat med alla delar i processen men ha kunskap om vad som ingår och kan förväntas från de processerna
 • erfarenhet av controlling, inklusive operativ rapportering som innebär analys och kommentarer
 • arbetat med legal rapportering, dvs årsredovisningar inklusive revision
 • Svenska och Engelska flytande i skrift och tal, Finska är mycket meriterande

Din ansökan

Vår kund samarbetar med MRG i denna rekrytering. Ansök med CV och och cover letter på www.mrgsweden.se omgående om du uppfyller kravprofilen. Ansvarig konsult är Tord Lindstedt och nås på 08-515 14 171.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga