Nexer Recruit · Publicerad 25 maj 2021

Kliv på en koordinator-roll av rang, där du får vara med och forma arbetssätt framåt inom informationssäkerhet och privacy.

Du arbetar utifrån en strategisk enhet, där du - i samklang med många olika avdelningar på bolaget - främjar god efterlevnad av riktlinjer och policys i den pågående digitala resan.

Bli del av ett värderingsdrivet företag där du är en viktig pusselbit.

Din vardag

I din roll som BISC inom Europa divisionen är du en central kontaktperson rörandes frågor inom informationssäkerhet och privacy.

Du arbetar tätt med erfarna kollegor på säkerhetskontoret, IT och verksamheten gällande säkerställandet av compliance; det kan vara avdelningar med mkt personuppgifter som behöver rådgivning eller något nytt event/projekt som rör informationshantering. Du är en intern ambassadör för policys och riktlinjer som är viktiga för bolagets krav-efterlevnad och detta arbete stöttar du chefer och beslutsfattare och övriga medarbetare i verksamheten. Säkerhets- och privacy frågor drivs även i separata councils på koncernnivå, där du är del. Affären är alltid i centrum och det är där din roll blir avgörande i att skapa förståelse för risker men även möjligheter i uppsatta processer för att den digitala utvecklingen skall fortgå.

Du får vara med och forma arbetsätt då de definieras på nytt. Du tillhör Business Engagement, ett strategiskt interface mellan verksamhet och IT som fångar digitala initiativ samt tryggar att de drivs framåt för divisionen. Du rapporterar till Chef för EU divisionen inom Business Engagement.

Vem är du?

Du har ett starkt intresse för informationssäkerhet och privacy frågor. Du har förståelse för olika verksamhetsområden, kanske från ett revisions-perspektiv, med minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet. Du förstår värdet av information och processer där du vant interagerar med seniora beslutsfattare och dina kollegor utifrån en kommunikativ och relationsbaserad ansats.

Djupare insikter i ISO 27001 ses som meriterande.

Vill du veta mer?

I den här rekryteringen samarbetar vi med Sigma Recruit. Vill du veta mer, kontakta Kristin Burrescia på kristin.burrescia@sigma.se alternativt mobil 070-247 20 01.

Välkommen med din ansökan på www.sigmarecruit.se/jobb. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Swedish Match har en vision om en värld utan cigaretter. Att erbjuda tobakskonsumenter alternativa ­produkter till cigaretter är kärnan i det vi gör. På Swedish Match jobbar du i ett internationellt börsnoterat bolag som utvecklar, tillverkar och säljer högkvalitativa produkter under marknadsledande varumärken. Swedish Match har verksamhet i elva länder och koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sju länder. Huvudkontoret, där denna roll utgår ifrån, ligger i centrala Stockholm.

Grundläggande värderingar är passion, ägarskap, innovation och kvalitet. Det existerar en koncerngemensam hållbarhetsplan. Uppförandekoden utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete inom hela koncernen. Den representerar Swedish Match och alla våra medarbetares engagemang för att bedriva vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt genom att visa integritet och respekt för våra intressenter och samhället som helhet.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
15 juli 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Data & IT

Inga fler liknande jobb tillgängliga