Nigel Wright · Publicerad 1 dec

Vår kund

För Intrum Justitias räkning söker nu Nigel Wright efter en finskspråkig Kreditchef som ska ansvara för den svenska samt finska kredithanteringen för Intrum Finans. Du kommer vara placerad på bolagets svenska huvudkontor i Sickla.

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder.

Intrum Justitia grundades 1923 och har 3 850 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2015 till 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002.

Mer information finns på www.intrum.com

Om rollen
 • Fortsätta att utveckla kreditavdelningen med processer, rutiner, policys, regelverk, dokument och IT
 • Ansvara för att analysera, bedöma och besluta om kreditpropåer från verksamheten
 • Utforma och följa upp det interna regelverket för kreditgivningen, ansvara för kreditkvalitet i kreditportföljen samt följa upp och rapportera löpande hur kredit- och obeståndsverksamheten utvecklar sig över tiden.
 • Utforma och följa upp de analys- och riskmodeller som ligger till grund för kreditgivningen
 • Analysera och följa utlånings- och kreditverksamheten på enskild låntagarnivå och på portföljnivån
 • Ansvara för kreditinstruktioner
 • Följa upp hur analys- och kreditbeslutsprocessen fungerar och hanteras inom ramen för kreditprocessen
 • Medverka vid kravställning och utveckling av nya produkter och tjänster samt vid utveckling av nya analysverktyg och modeller
 • Arbeta med obestånds- och reserveringsfrågor
 • Utbilda personalen i kreditgivning och riskhantering samt vara samtalspartner och bollplank i alla kreditrelaterade frågor
Profil
 • Relevant akademisk examen som ekonom eller ingenjör
 • 8-10 års praktisk erfarenhet som kreditanalytiker eller kreditchef
 • Som person bör du trivas i en affärsnära roll där du kommer ha daglig kontakt med bolagets kunder genom både telefon och fysiska möten
 • Vidare bör du vara utåtriktad, van vid operativt arbete samt ha ett genuint intresse för att driva verksamheten framåt
 • Flytande i svenska, finska samt engelska. Både i tal och skrift
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga