Ogunsen Executive Search · Publicerad 11 maj 2021

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vårt sätt att bedriva bank bygger framförallt på att vi har stor tilltro och respekt för den enskilde individen - både för våra kunder och medarbetare. Vi är en decentraliserad organisation där du som medarbetare får ett stort eget ansvar. Långsiktiga affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens företagskultur och lägger grunden för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt, hållbart och framgångsrikt sätt.

Vi har ett rikstäckande kontorsnät på våra hemmamarknader i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Utöver vårt kontorsnät utgörs även vår verksamhet av flera stora affärsområden och enheter. I hela koncernen är vi drygt 12 000 medarbetare.

Om tjänsten

Group Audit har det övergripande ansvaret för den interna revisionen och samordnar revisionsfrågor inom koncernen. Avdelningen ansvarar bland annat för utvärdering och granskning av den interna kontrollen, styrningsprocesser, riskhantering och regelverksefterlevnad samt granskning av räkenskaper och årsredovisningen. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och avrapporterar löpande utförd revision till granskade enheter, bankledning och bankens externa revisorer. Den aktuella enheten sitter i lokaler vid Blasieholmstorg.

Vi söker nu två medarbetare till CRI, den grupp som ansvarar för granskningen av Centrala Finans- och Ekonomiavdelningen, Oberoende Riskkontroll och Handelsbanken International. CRI består av 11 medarbetare varav fyra utomlands. Som internrevisor kommer du att granska processer, applikationer och funktioner i Sverige och utomlands. Du kommer även att vara delaktig i framtagandet av riskanalyser och internrevisionsplaner. Arbetet ger dig stor insyn och möjlighet att fördjupa dina kunskaper i regelverkskraven inom de verksamhetsområden du reviderar.

Dina kompetenser och personliga egenskaper

Vi ser gärna att du har en akademisk examen och erfarenhet av extern- och/eller internrevision av finansiella bolag. Du är intresserad av och har en stor förståelse för värdepappersmarknaden och de produkter banken erbjuder samt är insatt i de lagstadgade kraven inom värdepappersmarknaden. Vidare har du även goda kunskaper om finansiella instrument. Du är har goda kunskaper i regelverk för redovisning. Det är meriterande om du har kunskap om kapitaltäckningsregelverket.

För att trivas och utvecklas i rollen som internrevisor är du en social person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team och uttrycker dig väl både i tal och skrift. Vi arbetar aktivt med certifieringar varför det är meriterande om du är certifierad inom revisionsområdet, exempelvis som CIA, eller har som mål att bli certifierad i framtiden.

Övrigt

I denna rekrytering samarbetar Handelsbanken med Ogunsen Executive Search. Urvalet av ansökningar sker löpande. Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070-471 59 03 eller Christina Singelman, Researchkonsult 073-421 79 87.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Ogunsen Executive Search rekryterar framtidens ledare och talanger på högsta nivå - människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Vår vision är att genomföra rekryteringar som får företag och människor att växa och utvecklas.

Ogunsen Executive Search är en del av koncernen SJR in Scandinavia AB (publ) noterat på First North.

Adress: Humlegårdsgatan 20, 4tr. 114 46 Stockholm

Telefon: 08-410 252 80
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
10 juli 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Bank & Finans
Visa var

Inga fler liknande jobb tillgängliga