RFSL · Publicerad 21 sept

Vill du leda Sveriges största och främsta organisation för HBTQ-personers rättigheter? För RFSL:s räkning söker vi dig som är en skicklig ledare och brinner för de mänskliga rättigheterna!

Arbetsuppgifter

På tre års sikt har RFSL som mål att antalet medlemmar har fördubblats och att kunskapen om förbundet har spridits till ännu fler individer, i olika delar av samhället. På ett övergripande politiskt plan finns ett antal områden som kommer ligga i fokus framöver. De kommande åren är asyl & migration, psykisk ohälsa och transpersoners livssituation i fokus. Även familjepolitik kommer att ges uppmärksamhet. I arbetet att sprida kunskap om RFSL och utöka dess medlemskap kommer du som verksamhetschef ha en mycket viktig roll.

Som verksamhetschef leder du förbundets kansli som består av ca 50 personer fördelat på sex enheter. Du ansvarar för personal, ekonomi och är chef för de sex enhetscheferna. I rollen rapporterar du till förbundsstyrelsen.

Ditt uppdrag är att leda och utveckla RFSL i arbetet att uppnå de satta målen. Tillsammans med styrelsen ska du som verksamhetschef bygga vidare på, och stärka RFSLs gemensamma identitet. Genom att vidareutveckla och stärka organisationens identitet förbättras förutsättningarna för en samlad organisation med fortsatt tydliga gemensamma mål och arbetssätt.

Majoriteten av verksamheten finansieras idag av enskilda projekt och majoriteten av förbundets medel är öronmärkta. Som verksamhetschef är en utmaning att få de fria medlen att öka i andel och arbeta med att hitta nya vägar att stärka den långsiktiga finansieringen av förbundet.

Utbildning/erfarenhet

Erfarenhet och kunskaper
För att lyckas väl i rollen är det av vikt att du är en erfaren ledare och att du har lett genom andra. Du har ett intresse av, och har eller har haft, ett engagemang i idéburen verksamhet. Vidare har du arbetat med mänskliga rättigheter och har erfarenhet från arbete i en projektbaserad verksamhet.

Ytterligare är av vikt att du har förankring i hbtq-frågor samt att du har en djup förståelse för arbete med mänskliga rättigheter. Du har god förståelse och insyn i hbtq-debatten och bevakar de frågor som är viktiga för RFSL. Din förståelse för normkritiska förhållningssätt är djup och du och agerar och resonerar utifrån en feministisk och antirasistisk värdegrund.

Meriterande är erfarenhet av HR-arbete och arbete med säkerhetsfrågor/krishantering/riskhantering. Vidare är du intresserad av och förstår politik. Meriterande är om du arbetat i en organisation som styrs av politiska processer. Att ha verkat som ledare i ideell sektor är värdefullt för tjänsten. Vi ser gärna också erfarenhet från biståndsarbete och insamlingsarbete.

Dina kunskaper och förmågor i kommunikation är väl utvecklade i både tal och skrift. Meriterande är om du behärskar fler språk utöver svenska och engelska.

Ledarskap och personliga egenskaper
Som chef och ledare är du bra på att motivera, stödja och ge feedback och skapar en positiv kultur präglad av professionalism, stolthet och framåtanda. Du är trygg i chefsskapet och är tydlig i din kommunikation; du förstår komplexitet och har en förmåga att förenkla och förklara. I ditt förhållningssätt till andra är du inkluderande. Du ser andra, ger bekräftelse och feedback. Som person är du stabil, förtroendeingivande och har en god förmåga att bygga relationer.

Du är välorganiserad, arbetar med struktur och tydliga processer och är noga med uppföljning. Som verksamhetschef är det viktigt att du enkelt kan röra dig mellan strategiskt och operativt arbete. Slutligen är det av stor vikt att du delar och lever RFSL:s värderingar och att du kan stå för RFSL:s samtliga ställningstaganden i rollen som verksamhetschef.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
5 okt
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Rekryteringen hanteras av
Poolia

Inga fler liknande jobb tillgängliga