Region Stockholm · Publicerad 3 sept 2019

Region Stockholm söker utbildningschef till en av Sveriges viktigaste aktörer inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Rollen som utbildningschef är en nyckelroll i utvecklingen av Region Stockholms utbildningsuppdrag inom hälso-och sjukvård. Du rapporterar till hälso- och sjukvårdsdirektören och ingår i hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp.

Om tjänsten

I Region Stockholms organisation har hälso- och sjukvårdsnämnden ansvar för utbildning och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård. Syftet är att säkerställa behovet av utbildning och kompetensförsörjning av sjukvårdspersonal vilket är en förutsättning för att kunna tillgodose en bra och säker sjukvård till invånarna i regionen.

Utbildningschefen har ett helhetsansvar för den centrala styrningen, ledningen, samordningen och uppföljningen av utbildnings- och kompetensförsörjningsuppdraget inom hälso- och sjukvården.

Utbildningschefen har personal-, verksamhets- och budgetansvar samt ansvar att leda sina medarbetare mot gemensamma mål. Utbildningschefen leder en grupp med idag fyra specialister som var och en arbetar med olika delar inom uppdraget.

Regionen befinner sig i en tillväxt- och utvecklingsfas där utbildningschefen är en viktig del i hälso-och sjukvårdens ledningsgrupp.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Uppdraget är att utveckla regionens utbildningsansvar genom att stödja hälso- och sjukvårdsnämnden och kompetensförsörjningsrådet i deras uppdrag. En viktig del i uppdraget handlar om att ansvara för en strategisk kompetensförsörjning för hälso- och sjukvårdsprofessionerna inom regionen. Det innefattar prognostisering av kompetensbehovet av sjukvårdspersonal samt att utveckla och implementera ett systematiskt processorienterat arbetssätt för att planera för regionens framtida behov av sjukvårdspersonal.

Utbildningschefen har i uppdrag att stärka utbildningskulturen och sprida kunskap om vikten av utbildningsfrågor inom sjukvårdens verksamhet i Region Stockholm.

Vem är du?

Du har erfarenhet inom hälso- och sjukvårdens utbildningssystem samt erfarenhet av arbete inom offentlig sektor/politiskt styrd verksamhet. Vi ser att du har ledarerfarenhet och en god ekonomisk kompetens. Meriterande är en övergripande förståelse för prognosarbete samt erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvård.

Du har en akademisk examen och meriterande är att den ligger inom vårdprofessionen med fördel läkar- eller sjuksköterskeexamen samt forskningserfarenhet.

Som person har du en vana vid och god förmåga att kommunicera både internt och externt. Vidare är du en strategisk, erfaren och modig ledare med hög integritet och med en förmåga att se hur hälso- och sjukvården är en del i regionens helhet. Du är en person som är mål- och resultatorienterad, har ett inspirerande och engagerat ledarskap för att uppnå gemensamma mål och få andra att växa.

Vi ser även att du är framtidsorienterad med ett proaktivt och uthålligt arbetssätt nära verksamheten.

Om verksamheten

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbast växande region.
Hos Region Stockholm arbetar 45 000 kvalificerade medarbetare. Regionen erbjuder ett livsviktigt uppdrag och en verksamhet i ständig rörelse.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga