Södersjukhuset · Publicerad Idag 00:00

På uppdrag av Södersjukhuset söker Poolia Executive Search AB en HR-direktör som vill vara med och utveckla Södersjukhuset, ett av Stockholms största företag, till att vara det attraktiva valet för dagens och morgondagens medarbetare.

Uppdrag och ansvarsområden

Stockholms hälso- och sjukvård står inför omfattande strukturförändringar som för Södersjukhusets del bl.a. innebär utökat vårduppdrag och till- och ombyggnationer.

Som HR-direktör kommer du ha en viktig strategisk roll i utvecklingen av framtidens Södersjukhus, hur vården och kvalitetsarbetet ska bedrivas samt säkerställa att Södersjukhuset är det attraktiva valet för dagens och morgondagens medarbetare. I det arbetet ingår att företräda sjukhuset i det koncerngemensamma HR-arbetet inom SLL.

Södersjukhusets medarbetare har hög professionell kompetens och arbetar i en miljö där sjukvård, forskning, utbildning och utveckling går hand i hand. Södersjukhuset är ett landstingsägt aktiebolag med en professionell styrelse som verkar i en politiskt styrd verksamhet. Sjukhuset samverkar inom koncernen med andra bolag och förvaltningar. Detta medför stora krav på förmåga när det gäller omvärldsbevakning och nätverksskapande. Södersjukhuset har en dygnet-runt verksamhet vilket löper som en röd tråd genom HR-arbetet.

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för att utarbeta, samordna och utveckla Södersjukhusets personalpolitik. Avdelningen arbetar strategiskt men är också en service- och stödfunktion vars främsta uppgift är att stötta chefer och medarbetare i samtliga HR-frågor. Avdelningen har ca 85 medarbetare och består av fem enheter, HR-sektionen, Arbetsgivarsektionen, Lönesektionen, Hälsoteamet och Resursteamet. I HR-avdelningen ingår också sjukhusets miljösamordnare med uppdrag att driva sjukhusets miljöarbete. Södersjukhuset är sedan 2001 miljöcertifierat enligt SS-EN 14001:2 004.

Du är direkt underställd vd och ingår i Södersjukhusets ledningsgrupp.

Kvalifikationer och erfarenheter

Vi söker dig som har lång erfarenhet av ledarskap inklusive erfarenhet av att leda chefer. Du har flera års erfarenhet av HR-arbete på strategisk ledningsnivå inom en stor organisation och kan skapa förtroendefullt samarbete med fackliga organisationer.

Vi söker dig som har akademisk utbildning inom HR/ beteendevetenskap eller annan utbildning som bedöms som likvärdig samt ledarskapsutbildning/kompetens.

Du har erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete samt organisationsutveckling. Dessutom har du god förståelse för forskning och utbildning och hur det bidrar till goda förutsättningar inom sjukhuset samt har erfarenhet av och förmåga att hantera mediekontakter.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Södersjukhuset efterfrågar ledare som är beredd att:
  • företräda Södersjukhusets vision, värderingar och mål
  • ansvara för att verksamheten har tydliga mål, strategier och handlingsplaner och ta ansvar för avdelningens måluppfyllelse och resultat
  • samverka, kommunicera och skapa goda relationer såväl internt som externt
  • ta vara på medarbetarnas kunskaper och erfarenheter
  • ha mod att fatta svåra beslut
  • skapa bra förutsättningar för god arbetsmiljö och arbetsglädje
  • har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor
Om Södersjukhuset

Södersjukhuset invigdes 1944 och är idag ett av Stockholms största företag med ca 4 700 medarbetare. Sjukhuset har en av Nordens största akutmottagningar och akutsjukvården tillsammans med de stora folksjukdomarna utgör Södersjukhusets specialitet. Till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år för att få hjälp med allt ifrån benbrott till hjärtinfarkter. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 500 förlossningar per år. Sjukhuset erbjuder drygt 600 vårdplatser och omsatte 4,4 miljarder kronor år 2016. Vid årsskiftet 2001/2002 blev Södersjukhuset aktiebolag som till 100 procent ägs av Stockholms läns landsting.

På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande klinisk forskning och utbildning och på sjukhusets kliniker utbildas blivande sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och andra vårdstudenter för sin kommande yrkesroll. Södersjukhuset lägger stor vikt vid att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Vi vet att framgångsrika företag byggs av ambitiösa människor. Människors drivkrafter, ambitioner och sammanhanget de hamnar i avgör vad de kan åstadkomma. Poolia hjälper varje år tusentals människor att göra karriär genom våra rekryterings- och uthyrningsuppdrag, både till privata företag och verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi lägger dagligen upp både nya jobb och tips till dig som arbetssökande - gå in på poolia.se och sök jobb inom Administration, Ekonomi, HR och Lön, Sälj och Marknad, Life Science, IT, Engineering, Offentlig marknad och Executive Search.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
22 jan
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Administration
Rekryteringen hanteras av
Poolia

Inga fler liknande jobb tillgängliga