Silex Microsystems · Publicerad 27 nov 2019

Vet du hur man applicerar kemikalielagstiftningen i praktiken? Kan du förmedla hur man jobbar säkert med kemikalier? Sök då den här tjänsten.
Vi erbjuder dig den spännande uppgiften att utveckla och förbättra Silex Microsystems rutiner kring säkerhet och miljöarbete ofta med koppling till kemikalier. Rollen som Kemikaliesamordnare rapporterar direkt till Kvalitetschefen. Silex Microsystems är ett av Sveriges mest högteknologiska företag och världsledande inom sitt område.

Detta är en rak rekrytering dvs du blir direkt anställd av Silex. Välkommen med din ansökan redan idag. Urvalet sker löpande.

Sökord: Kemikalier, kemi, kemikaliesamordnare, Laboratory Safety Coordinator, REACH, Chemical Advisor, Miljöarbete, Säkerhetsarbete, Arbetsmiljö

Om tjänsten

Tjänsten går ut på att integrera säker och miljövänlig hantering av kemikalier i den dagliga verksamheten. Du rör dig i hela organisationen, ute på "golvet", för att undersöka, utveckla och implementera processer, metoder och policys. I vissa frågor jobbar du tillsammans med funktioner internt och andra gånger är du kontaktperson för tillsynsmyndigheter, leverantörer mm. Tjänsten ingår i kvalitetsorganisationen där du sitter tillsammans med kollegor med andra funktioner. Detta är alltså inte en QA-roll, snarare är rollen i högsta grad operativ. Du ser till att lagar, regler, och organisationens policys efterlevs. Varje dag.

Exempel på arbetsuppgifter:
  • Kemikalieansvar, dvs substitutionsutredningar, bevaka lagstiftning och rapportering mot myndigheter och kunder
  • Vara med och lösa de problem som uppstår i produktionen samt supporta produktionen så att fastställda mål uppnås vad det gäller kvalitet och kvantitet
  • Utveckla det interna miljö-, arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet
  • Delta vid externa och interna revisioner
  • Planera och genomföra skyddsronder
  • Leda och förbättra i riskbedömningar inom arbetsmiljö
  • Analysera risker och ev. incidenter och olyckor
  • Delta i och förbättra säkerhetsintroduktion av nyanställda
  • Delta i arbetet med att sätta lokala miljö- och hållbarhetsmål och uppföljning av dessa
Vem är du?

För att lyckas bra i detta arbete måste du vara kemiingenjör, minst högskola. Du har ett genuint intresse av kemi/kemiteknik och förståelse för kemiska reaktioner och dess påverkan på slutprodukter. Vi tror att du jobbat ett par år - gärna inom produktion, processindustri eller liknande men detta är inget krav.
Du som söker har den där förmågan att prata med andra människor så att de lyssnar, samtidigt som du själv har stora öron. Vi är ute efter dig som är smidig men samtidigt bestämd, du klarar av att driva din linje och du har förmågan att ifrågasätta gamla "sanningar".

Du har kunskaper om REACH och svenska lagar, förordningar, riktlinjer och anvisningar.
Den här tjänsten kräver utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Om verksamheten

Silex Microsystems tillverkar mekaniska och elektriska system i mikroskala som byggs i form av chip, så kallad MEMS. MEMS-tekniken möjliggör t.ex. tillverkning av trycksensorer som är så små att de kan föras in i blodomloppet på en människa. Företaget levererar i dag produkter i yttersta high-tech klass, som används i medicinsk utrustning, mobiltelefoner, datorer och fordon. Silex grundades år 2000 och omsätter idag ca 450 Mkr och har 210 anställda.

Med ett 80-tal kunder världen över tillhör Silex en av de absolut främsta fristående tillverkare av MEMS i världen. Silex har huvudkontor och fabriker i Järfälla med försäljningskontor i Boston och San Francisco i USA. Silex är certifierade mot ISO9001.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
20 dec 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Teknik & Ingenjör

Inga fler liknande jobb tillgängliga