Sizes Works · Publicerad 21 maj 2021

Sporras du av att arbeta på företag i stark tillväxt? Uppskattar du när du får vara del i att bygga struktur och administrativ mognad i en nyckelroll inom ett företag som utmanar byggbranschen? Vill du vara del i ett dynamiskt företag där det händer mycket, där det går snabbt från idé och beslut och där du som CFO får en avgörande position i företagets framtida utveckling?

Meritmind rekryterar nu för Sizes Works räkning en CFO som kommer att vara en nyckelperson i företagets fortsatta utveckling och tillväxt. Som CFO kommer du att ha ett helhetsansvar för Sizes ekonomifunktion och ekonomistyrning samt ansvara för frågor kopplade till budget- och prognos, redovisning samt uppföljning. Du leder ekonomiavdelningen och samarbetar tätt med övriga affärschefer inom organisationen. Som CFO kommer du att behöva kunna sätta dig in i detaljer kopplade till system, modelleringar och kalkyler, samtidigt som du inte släpper den övergripande strategin.

Sizes har ett modernt synsätt på nybyggnation av flerfamiljshus. Byggbranschen idag kännetecknas av låg produktivitetsutveckling och höga kostnader. Sizes gör via en skalbar- och industriellt utformad process stor skillnad för sina kunder i effektivitet, kostnadsbild och klimatavtryck. Sizes äger hela sin leveranskedja, från fabrikstillverkning till byggnation och montering, vilket gör produktionsprocessen effektiv och pålitlig. Som CFO ser vi en ambitiös individ som kan växa i takt med att Sizes växer, vilket ställer krav på din förmåga att arbeta flexibelt och ansvara för varierande arbetsuppgifter. Du är placerad i Stockholm, rapporterar direkt till VD och medlem i ledningsgruppen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som CFO:
 • Agera som ytterst ansvarig för ekonomiska frågor som ingår i bolagets övergripande ekonomistyrning, drift, likviditet och ekonomisk affärsplanering
 • Driva arbetet med budgetprocess, prognos och uppföljning av P/L, BR och kassaflöde samt finansiella och operativa nyckeltal
 • Ansvara för en sammanhållen redovisningsprocess kopplat till månads- och årsbokslut
 • Inneha personalansvaret för ekonomifunktionen
 • Ansvara för processen kring årsredovisning och deklarationer samt agera som bollplank mot revisorer
 • Framtagande av formalia ex. i form av bolagsstämmor och styrelseprotokoll upprättas och delas till ledning och ägare
 • Ansvarig kontaktperson mot Skatteverket, revisorer och jurister
 • Löpande utveckla modeller för rapportering och styrning i nära samarbete med verksamheten
 • Inneha en central roll i framtida kapitalanskaffning, IR-frågor samt investerarmöten
 • Ansvara för frågor kopplade till risk management och internkontroll


Kvalifikationer och erfarenhet:


Vi söker dig med en universitetsexamen inom ekonomi eller teknik och med minst 10 års erfarenhet från arbete med redovisning och controlling. Du har tidigare erfarenhet från byggsektor, tillverkning, produktion, entreprenadbolag eller industri. Du har god förståelse för hela redovisningsflödet och känner dig bekväm i K3-regelverket. Du har varit delaktig i att ta fram månadsrapportpaket och har stark erfarenhet av att ha arbetat med budgetprocess och uppföljning av prognos, resultat och nyckeltal. Du har hanterat frågor kopplade till kassaflöde och likviditetsplanering. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha samarbetat med verksamheten i utveckling av arbetsprocesser, kalkyler eller modeller. Har du tidigare haft personalledande roller ser vi det som meriterade, då personalansvaret som CFO på sikt kommer att växa och kräva ett stabilt ledarskap. Vi tror du är vass inom Excel samt är bekväm med övriga Office-paketet. Har du tidigare arbetat i Monitor är det meriterande. Slutligen uttrycker du dig obehindrat på engelska och svenska, i tal och text.

Personliga egenskaper:

För att trivas i rollen som CFO är du strukturerad, analytiskt lagd och målinriktad. Du trivs i positioner där du får stort ansvar, får ta egna initiativ och kan kavla upp ärmarna om när det behövs. Du har förmågan att kunna prioritera och värdera vart du ska lägga din arbetsinsats för att tillgodose organisationens utmaningar. Eftersom Sizes befinner sig i en tillväxtfas, är du flexibel i ditt sätt att arbeta, kan agera hands-on när det behövs och är van att anpassa dig efter olika yttre omständigheter. Du har lätt för att skifta fokus och hantera både frågor gällande högt och lågt. Du är nyfiken och vill förstå de bakomliggande faktorerna till hur affären skulle kunna optimeras och fortsätta utvecklas, samt att du alltid vil komma till kärnan i en frågeställning. Du har en stark kommersiell ådra och behöver kunna vara en positiv kravställare både på ekonomifunktionen samt mot resterande verksamhet. Sizes växer vilket innebär att det alltid dyker upp nya frågeställningar att ta hänsyn till och anpassa dig till i ditt arbete. Du har alltid ett högt engagemang i det du tar dig för och vill känna en tät samhörighet med företaget du arbetar i. Du har en god social kompetens, tror på en transparent kommunikation och tycker om att bygga relationer med nya kontakter med externa samarbetspartners.

Placeringsort: Stockholm

Vad erbjuds du hos Sizes Works?
 • En mycket attraktiv ledande position där din insats lägger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt
 • En chefsposition där du planerar och lägger strategin för en växande ekonomifunktion
 • En företagskultur där nyfikenheten och viljan att ifrågasätta invanda strukturer inom byggbranschen präglar hela vårt tankesätt
Om Sizes Works:

Alla idéer börjar med ett problem. Vårt problem var enkelt: byggbranschen är alldeles för dyr och ineffektiv.

Sizes är ett mycket spännande företag som arbetar utifrån visionen att utmana oss själva och marknaden så att fler kan ha råd att tillgodose sitt bostadsbehov. Genom en modern industriell produktion så tillverkar vi volymelement till flerbostadshus säkert och effektivt. Resultatet blir att vi på sex till åtta månader kan uppföra träbyggnader för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser. Genom detta bidrar Sizes till att lösa städernas bostadsbehov och skapa ett hållbart samhälle. Sizes är ett bolag i stark tillväxt, och inom ett år kommer vi att ha dubblat vår produktion och därmed ökar också behovet av kompetenta, målmedvetna och drivna medarbetare.

Läs mer på www.sizes.se

I denna rekryteringsprocess samarbetar Sizes Works med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind Casper von Sivers 08-128 567 29. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan:
 • Se till att namn, telefonnummer och e-post finns med i ditt CV.
 • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
 • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument, så sätt samman CV och eventuellt personligt brev i samma dokument.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sökord: "CFO"
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga