Stockholm Vatten AB · Publicerad 25 nov 2021

Stockholm Vatten och Avfall satsar stort på Stockholms framtida avloppsrening (SFA) och bygger nu ett av världens bästa och modernaste reningsverk med miljö och hållbarhet i fokus. En väl fungerande avloppsrening som kan möta framtidens krav är en förutsättning för stadens tillväxt. Med ny teknik tänker vi långsiktigt och möjliggör utveckling av avloppsreningen även i framtiden, för stockholmarnas och Östersjöns bästa. Projekt SFA har nått ett av delmålen med driftsättning av första linjen för biologisk rening.

Vi söker nu en projektingenjör för genomförandefasen av projekt då vår kollega har gått vidare till nya utmaningar.

Arbetsuppgifter och utmaningar

Du ingår i ett team på tre personer på Henriksdals avloppsreningsverk som leds av verkets chefsgrupp. Teamets uppdrag är bl a att planera, kommunicera och hantera ärenden kopplade till SFA-projektet och andra projekt. Teamet är aktivt i hela projektprocessen från kravställning till genomförande och mottagning.

Det är roll där du arbetar i gränssnittet mellan pågående driftverksamhet och olika byggprojekt vilket kräver att du har egen erfarenhet och god förmåga att samverka, planera och representera anläggningsägarens perspektiv. Du ska också bidra till att projektet har den information om anläggningen och produktionsförutsättningar som behövs för att planera ett kvalitetssäkrat genomförande. Du har ett nära samarbete med produktionsenheten samt verkets anläggningssamordnare inom arbetsmiljöområdet.

Du driver självständigt arbetet framåt inom ditt ansvarsområde. Teamets två övriga roller arbetar främst med områden funktionskrav och tekniska krav samt mottagningsfasen av projekt. Dessa roller tar också ett större ansvar för utveckling av teamets arbetssätt och internkommunikation.

I rollen projektingenjör (genomförande) ansvarar du t ex för:
 • Förvalta och utveckla arbetssättet för arbetsberedning.
 • Övervakar att påverkan på befintlig anläggning minimeras (process och funktion).
 • Godkänna arbetsberedning tillsammans med driftverksamheten.
 • Samordning och beredning av förberedande arbeten.
 • Bevaka anläggningens intressen avseende kostnadseffektiva tekniska lösningar
 • Vara länken mellan projektens samordnande byggledare/byggledning och anläggningen.
 • I byggfasen bevaka projektens egenkontroll
 • I byggfasen lära och återföra erfarenheter till kommande etapper
 • Delta i planeringen av genomförandet på längre sikt (1-2 år).
 • Säkerställa att tidsplaneringen beaktar drift- och underhållsverksamheten i genomförandet.
 • Säkerställer att information förmedlas och att kommunikations- och beslutsvägar finns till linjen och till projekt inom ditt ansvarsområde.
 • Avbryta arbete i anläggningen p.g.a. arbetsmiljö, påverkan på processresultat etc.
Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning/erfarenhet som bedöms lämplig. Du har en bred grund inom arbetsmiljö, BAS-P/U och riskhantering i projekt mot driftsatta system. Du behöver ha flera års yrkeserfarenhet.

Du har erfarenhet från projektdeltagande i stora projekt. Du har erfarenhet av arbete med byggprojekt och planering från avloppsrening, eller annan processindustri. Du har praktisk erfarenhet av byggprojekt i en driftsatt anläggning.

Du behöver ha en god kommunikativ och administrativ förmåga, bred teknisk erfarenhet (drift, process) och insikt i de risker som förekommer i verksamheten. Du behöver också ha hög integritet då man måste våga stoppa jobb om säkerheten äventyras.

Mer om oss

Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar. Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb

Ansökan

Låter det intressant? Sök tjänsten som senior Projektledare senast den 9 december 2021.

Vi kommer endast att hantera ansökningar skrivna på svenska och vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du enhetschef Karin Lindh telefon 08-522 122 82 eller teknikchef Conny Ohlson på 08-522 133 05. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via vår kundtjänst 08-522 120 00.

Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Vi är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,4 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering. Hos oss arbetar cirka 550 medarbetare inom en rad yrkesgrupper på olika avdelningar. Vatten- och avloppsdelen omfattar produktion och leverans av dricksvatten, att ta hand om och rena avloppsvatten, hantera dagvatten och ansvara för vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Verksamheten har funnits i mer än 150 år och bedrivs i en storstad som ständigt är i rörelse. Inflyttningstakten till Stockholmsregionen motsvarar två fullastade SL-bussar om dagen. Alla behöver ha tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och miljömässig avfallshantering. Det ställer höga krav på utveckling och infrastruktur, där vår verksamhet är en förutsättning för regionens tillväxt.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga