Stockholms Stadsmission · Publicerad 2 aug

Stockholms Stadsmission söker nu en administrativ chef med ansvar för stödfunktionerna ekonomi, IT, fastighet samt HR. Tjänsten är nyinrättad och inkluderar ett formellt personalansvar för totalt 13 personer. Som administrativ chef ansvarar du för att leda och utveckla stödfunktionerna för att supporta och hjälpa verksamheterna inom föreningen och skolstiftelsen hos Stockholms Stadsmission att uppnå sina mål. Ett förändringsarbete inom såväl, HR, IT som ekonomi är påbörjat och det finns utmaningar i rollen på både kort och lång sikt. Den administrativa chefen ingår i Stockholm Stadsmissions högsta ledning tillsammans med tre områdeschefer och kommunikationschef och rapporterar till direktorn.

Ansvarsområde och huvudsakligt uppdrag
  • Ingår i högsta ledning för föreningen och gemensamt samordnande ledningsforum för koncernen.
  • Strategiskt utveckla och operativt leda systematiska och proaktiva stödprocesser såväl ekonomifunktionen som övriga stödfunktioner: HR, IT, och fastighet.
  • Utveckla beslutsunderlag för verksamhet och styrelse. Förbättra och effektivisera resultat- och ekonomistyrningen med rapportering, nyckeltal och effektmätning.
  • Etablera nya arbetssätt för stödprocesser, avseende kompetens, IT-system och upphandling av tjänster.
  • Säkerställa en god internkontroll
  • Rapportskrivning och utredningar utifrån ekonomisk resultatuppföljning och analysarbete för ledning och styrelse. Kommunicera stödprocesserna internt.
  • Leda Stadsmissionens placeringskommitté för det egna kapitalet.
  • Planering, budgetering och rapportering av de egna ansvarsområdena
Kvalifikationer och erfarenhet

Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi och gedigen erfarenhet från ekonomiområdet, samt minst 5 år i ledande befattning. Du ska ha jobbat på strategisk nivå med stödprocesser och systematiskt kvalitetsarbete. Har du jobbat i linjeledning är det en tillgång liksom om du har erfarenhet av kontrakts- och avtalshantering. En god IT- och systemförståelse kommer också att krävas i rollen.

Personliga egenskaper

För att axla rollen som administrativ chef på Stockholms Stadsmission behöver du ha en människosyn som överensstämmer med stadsmissionens och att du i din ledande position kan leva och leda efter dess värderingar. Du är trygg och prestigelös till din karaktär och har en stark empati. Ditt ledarskap präglas av energi och en tillit till personalens förmåga att ta ansvar och utvecklas. Du behöver även ha en utpräglad systematisk och analytisk sida och en pondus att genomföra förändringar.

Placeringsort: Stockholm

Om Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet eller missbruk. Vi kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till och anpassar verksamheten utifrån de behov som finns i Stockholm - både akuta och långsiktiga. Utgångspunkten är att det går att förändra livssituationen för alla som har hamnat utanför. Vår viktigaste uppgift är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv. Detta gör vi genom våra tre verksamhetsområden; Social verksamhet, Sociala företag och Skolverksamhet. Läs gärna mer på www.stadsmissionen.se


I denna rekryteringsprocess samarbetar Stockholms Stadsmission med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Magnus Åberg på 070-9817751. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 4 september 2016. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet