Stockholms läns landsting · Publicerad 9 nov

En nyckelroll i förnyelsen och utvecklingen av hälso- och sjukvården i en växande storstadsregion med 2,3 miljoner invånare.

Uppdrag och ansvarsområden

Som Hälso- och sjukvårdsdirektör är du förvaltningschef för, och den högste tjänstemannen inom, hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Du har ett viktigt samhällsuppdrag i att identifiera Stockholmarnas behov av hälso- och sjukvård och se till att behoven tillgodoses inom angiven budgetram, samt att ansvara för kunskapsstyrning. Med utgångspunkt från patientens behov ska landstinget etablera en god och tillgänglig vård av hög kvalitet. Som Hälso- och sjukvårdsdirektör ska du bidra till genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård - ett initiativ för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar. Dessutom ansvarar du för att leda dina medarbetare mot gemensamma mål och att följa upp mot dessa. Du har 10 personer som rapporterar direkt till dig och totalt arbetar ca 640 medarbetare i förvaltningen. Som Hälso- och sjukvårdsdirektör ingår du i landstingets koncernledning och samarbetar nära landstingsdirektören som även är din chef. Du har ansvar för att stödja två nämnder i deras arbete.

Kvalifikationer och utbildning

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda hälso- och sjukvårdsarbete på strategisk nivå samt erfarenhet av att leda stora komplexa organisationer genom andra ledare. Dessutom har du erfarenhet av förändringsledning under stort förändringstryck. God ekonomisk kompetens är viktigt. Du har förståelse för arbete i offentlig sektor och det är meriterande med erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller politiskt styrd verksamhet.

Som person är du framtidsorienterad, lyhörd, har hög integritet och strategisk förmåga. Du är mål- och resultatorienterad med stort ansvarstagande och stark genomförandekraft. Du är en inspirerande och engagerad ledare för att uppnå gemensamma mål och få andra att växa. Dessutom har du hög förmåga att skapa framgångsrika samarbeten och leder med tillit samtidigt som du följer upp på resultat. Kommunikativ förmåga och tydlighet är viktigt.

Om Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största och viktigaste arbetsgivare med mer än 45 000 medarbetare. SLL vill förenkla vardagen för länets invånare med en pålitlig kollektivtrafik och tillgänglig hälso- och sjukvård i en växande region. Landstinget är en stor ekonomisk aktör med en budget som omsluter 97 miljarder kronor.

Stockholms län är landets snabbast växande region med 2,3 miljoner invånare. Det är en tillväxt som öppnar för många möjligheter. Den innebär också stora utmaningar med nya och ökade behov av samhällsservice inom hälso- och sjukvården och möjligheterna till resor och rörelse.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga