Stockholms läns landsting · Publicerad 12 feb

En nyckelroll i säkerhetsarbetet för Region Stockholms 2,3 miljoner invånare.

Uppdrag och ansvarsområden

Tjänsten som säkerhetschef på regionledningskontoret har i uppdrag att inom sitt ansvar och expertområde samordna det systematiska säkerhets- och krisberedskapsarbetet inom Region Stockholm. En viktig del i detta arbete är att utveckla och stärka säkerhetskulturen i koncernen. Till ditt förfogande har du en avdelning på ca 7 medarbetare, för vilka du har personalansvar.

Till arbetsuppgifterna hör att driva utvecklingen och samordningen av Region Stockholms säkerhets- och beredskapsarbete. En viktig del i detta är att utveckla och stärka säkerhetskulturen inom koncernen. Du rapporterar till regiondirektörens stabschef.
Som säkerhetschef ansvarar du bland annat för att:
  • samordna Region Stockholms arbete med att fullgöra sina åtaganden enligt lagstiftningen om extraordinära händelser i fredstid, lagen om civilt försvar respektive säkerhetsskyddslagstiftningen
  • förvalta regionens styrande dokument inom säkerhetsområdet
  • utveckla processer, vara remissinstans samt initiera och till viss del genomföra utbildningar och övningar
  • driva utredningar och förändringsprocesser samt fungera som sakkunnig inom området
  • följa upp och redovisa genomförd verksamhet
Beredskap kan förekomma.

Kvalifikationer och utbildning

Du har adekvat högskole- eller universitetsutbildning inom området eller specialistkunskap inom säkerhets- och beredskapsarbetet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att leda systematiskt säkerhetsarbete i en komplex organisation, både operativt och strategiskt. Du har även tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och besitter goda kunskaper om den kommunala förvaltningens styrning, ledning och organisation. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från någon av Region Stockholms verksamheter.

Du har en erfarenhet av att leda och fördela arbete mot givna mål och har vana att arbeta med förändringsprocesser utifrån ett strategiskt perspektiv. Du har omvittnat god samarbetsförmåga samt besitter mycket god kommunikativ förmåga och har erfarenhet av att initiera och leda utbildningar och övningar.

Eftersom det i arbetet kan förekomma situationer som kräver snabba beslut är det en förutsättning att du är stresstålig, samtidigt som du är stabil och lösningsorienterad. Det är också viktigt att du har en hög integritet - mot bakgrund av uppdragets natur. En betydande del av arbetet går ut på att ta fram beslutsunderlag och vi ser därför att du har mycket god språklig och analytisk förmåga.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.

Om Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbast växande region.

Hos Region Stockholm arbetar 45 000 kvalificerade medarbetare. Regionen erbjuder ett livsviktigt uppdrag och en verksamhet i ständig rörelse.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga