Svenska Livräddningssällskapet · Publicerad 6 apr 2021

Svenska Livräddningssällskapet har ända sedan 1898 arbetat oförtrutet med att informera om och verka för säkerhet i och kring vatten. Vi riktar oss med vår kunskap om vattensäkerhet till alla, men ägnar särskilt intresse åt barns säkerhet.

Vi är en ideell förening som består av 19 självständiga regionförbund, 10 lokalföreningar och en centralorganisation. Vi arbetar inom tre olika områden simkunnighet, livräddning och säkerhet. Allt arbete som görs ska bidra till vår vision om Noll drunkningar, ingen ska drunkna på grund av okunskap.

För att färre ska omkomma i drunkningsolyckor krävs ett långsiktigt förebyggande arbete. Med stöd av medlemmar, gåvor och olika samarbetspartners arbetar vi för att sprida kunskap om vattensäkerhet - kunskap om hur man vistas säkert i, vid och på vatten, kunskap som räddar liv.

Våra värdeord Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang driver oss framåt mot vår vision och våra mål, gör oss synliga och hjälper oss att fatta beslut i vardagen.

Läs mer på www.svenskalivraddningssallskapet.se

Uppdraget
Du ansvarar för en högkvalitativ och trygg ekonomihantering samt en god och effektiv kontroll och styrning av intäkter och ekonomiska medel. Som ekonomichef är du ett starkt stöd i ekonomiska frågeställningar till Generalsekreterare och styrelse, med uppgift att leverera beslutsunderlag och analyser.

En del i uppdraget är också att tillsammans med GS arbeta med den intäktsförstärkning som gör att föreningen kan ta sig an flera projekt och aktiviteter som bidrar till visionen NOLL DRUNKNINGAR. Det handlar om att förvalta befintliga intäktskällor samt identifiera och etablera nya. Ekonomichefen arbetar både strategiskt och operativt. På kansliet i Johannesfred i västra Stockholm arbetar 10 personer. Som ekonomichef rapporterar du till generalsekreteraren och är en del av kansliet där alla bidrar till organisationens helhet.

Övergripande ansvar och arbetsuppgifter:
  • Ansvara för en utveckling av ekonomifunktionen.
  • Ansvarig för redovisning, bokslut/ÅR, kvartalsrapporter.
  • Vara GS behjälplig i strategiska frågor och bistå med beslutsunderlag till ledning och styrelse.
  • Budget och prognosarbete.
  • Vara ansvarig för bolagsformalia, kontakter med bank och revisorer.
  • Föredragande i styrelsen avseende ekonomirelaterade frågor.
  • Ansvara för utvalda HR-relaterade frågor såsom lön och annan personaladministration.
  • Ansvar för kontorsrelaterade avtal med leverantörer.
Vem är du:
Civilekonom eller annan relevant ekonomutbildning inom redovisning/ekonomistyrning och med följande erfarenheter:

Några års erfarenhet som ekonomichef/-ansvarig med en bra grund i både redovisning och ekonomistyrning.

Van att hantera en helhet från ax-limpa på en mindre organisation.

Du har stor förståelse för den ideella organisationsformen och naturligtvis ett starkt intresse för just Livräddningssällskapets viktiga frågor.

Vad Svenska Livräddningssällskapet erbjuder
En tjänst med stor frihet att påverka och utveckla föreningens framtid!

En organisation som lever sina värderingar som Humanitet, Gemenskap, Respekt och Engagemang.

Du är självgående, trygg i din kompetens och är bra på att samarbeta med hela verksamheten - Självklart - som ytterst ansvarig är det viktigt att du är pålitlig och noggrann - kvalitetsmedveten i det du tar dig för och med integritet.

Har du frågor kontakta Signposts rekryteringskonsulter Fredrika Schartau 070 510 71 30 eller Stina Nord 073 654 52 57. Intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag 25 april.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
26 apr 2021
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Ekonomi
Underkategori
Ekonomichef

Inga fler liknande jobb tillgängliga