Teracom · Publicerad 19 dec

Är du intresserad av att arbeta i en spännande och dynamisk bransch med erfarna och kompetenta kollegor? Vill du arbeta med samhällskritisk infrastruktur där varje sekund gör skillnad? Är du innovativ och gillar att tänka nytt? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.

Allmänt om tjänsten
Till Projektkontoret på Teracom, söker vi en Processansvarig med fokus på kvalitet. Projektkontoret har ett övergripande ansvar att leverera Teracoms Projekt inom beslutade ramar. Genom det, finns ett behov av ökad kvalitetsstyrning av uppdrag i det operativa arbetet inom Teracom. En utgångspunkt för hela Projektkontoret är att arbeta över avdelningsgränser och ta vara på fördelarna av varandras kompetenser och av att vara en enhetlig organisation. För att förstärka det arbetet kommer projektkontoret att utökas med processansvar.
Arbetet innebär att vara ett stöd till Teracoms hela organisation gällande det operativa arbetet, enligt processerna. I uppdraget ingår att samverka på strategisk nivå med processägare, andra avdelningar och enheter inom företaget samt att arbeta för ett helhetsperspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med chefen för projektkontoret.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar
Ansvara för övergripande processvyn för hela verksamheten och vara beställare av verksamhetsprocesser från linjeverksamheten samt skapa en policystruktur för företagets processer genom att;
 • Identifiera och gradera kritiska processer samt processövergångar och överlämningspunkter - utifrån ändamålsenlighet (strategi, kundvärde), effektivitet och lönsamhet
 • Upprätthålla en metod för koncernens arbete enligt processer, dvs. vad en process ska beskriva såsom flöde, beslutsforum, styrparametrar och dokumentation samt prioritering och gradering av verksamhetskritiska processer
 • Säkerställa metodstöd och kompetensstöd till processägare med syfte att skapa ett effektivt angreppssätt för processer där processägare har rätt processkompetens
 • I samarbete med processägare utarbeta mål och mätetal för att mäta effektivitet inom processer och deras inbördes relation samt processövergångar
 • Sammanställa uppföljning av processmål och processeffektivitet för presentation till ledning
 • Ansvara för att regelbunden revision av verksamhetsprocessernas effektivitet genomförs
 • Övergripande ansvar för rutiner för hantering av förbättringsförslag, interna avvikelser och ständigt underhåll
 • Optimera värdekedjor av företagets processer
 • Utbilda verksamheten
Formell utbildning
- Relevant högskoleutbildning

Yrkeskompetens och affärskompetens
 • Dokumenterad erfarenhet av processarbete
 • Krav på kunskap i processmodellering, t.ex. Astrakan modellen el. motsv.
 • Du bör ha kunskap och erfarenhet av att arbeta i någon form av verktygsstöd för processkartor, såsom Qualiware el andra processverktyg
 • Ha erfarenhet av någon form av processförbättringsmetod
 • Erfarenhet av projektarbete
 • Erfarenhet från LEAN och Agilt arbete är meriterande
 • Dokumenterad kunskap om ITIL
Meriterande är även
 • IT/Telekom-kunskaper är meriterande
 • Kunskaper om Ledningsprocesser inom offentlig sektor är meriterande
 • Erfarenhet från lönsamhetsanalyser
 • Goda kunskaper om kraven i standards för ledningssystem exempelvis ISO9001
 • Erfarenhet från internrevision
 • Certifierad workshopledare
 • Certifierad inom förändringsledning, ADKAR eller motsvarande Certifiering.
Personliga egenskaper
Du har en ledarprofil. Du har en god pedagogisk, analytisk och kommunikativ förmåga och skapar engagemang och förtroendefulla relationer genom att du är lyhörd och lätt att samarbeta med. Du arbetar gärna såväl självständigt som i team och har förmågan att driva processer framåt. Du har lätt att uttrycka dig i tal och i skrift. Som person kännetecknas du av en positiv inställning och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Bra på att skapa starka relationer och har konsensusbyggande färdigheter och förmåga att interagera och fungera effektivt med alla nivåer av personal från ledande befattningshavare till tekniska resurser

Övrigt
Tjänsten är säkerhetsklassad varför godkänd registerkontroll krävs. Placering Kungsholmen Stockholm, resor i tjänsten kan förekomma. Arbetet är i huvudsak förlagt till kontorstid men arbete kvällar och helger kan förekomma.

Ansökan
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 20 januari 2018. Ansökningarna hanteras löpande så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta, gruppchef Ann Kihlstrand på telefon 08-555 421 69.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga