Teracom · Publicerad 9 sept

Är du intresserad av att arbeta i en spännande och dynamisk bransch med erfarna och kompetenta kollegor? Vill du arbeta med samhällskritisk infrastruktur där varje sekund gör skillnad? Är du innovativ och gillar att tänka nytt? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
I en medievärld med accelererande utveckling, efterfrågas våra produkter och tjänster mer än någonsin. Vi sänder ut tv, radio och levererar datatjänster. Vi gör det via världens modernaste marknät; 734 master utrustade med spetsteknologi, lokaliserade över hela Danmark och Sverige. Teracom är en del av koncernen Teracom Boxer Group som även erbjuder betal-tv tjänster via Boxer, koncernen har 700 anställda.

Allmänt om tjänsten
Inom gruppen Säkra nät på Teracom kommer du primärt att få arbeta med Rakel. Rakel är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Systemet har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Rakelsystemet täcker 99,84 procent av Sveriges befolkning och 95 procent av landets yta, undantaget fjällvärlden och används idag av cirka 500 organisationer. Systemet är i ständig utveckling och gruppen Säkra Nät ansvarar för förvaltning och utveckling av systemet i samverkan med kunden MSB (Myndigheten för Skydd och Beredskap).

Arbetsuppgifter
 • Bidra till att driva utvecklingen inom teknikområdet framåt och ansvara för teknikval
 • Bidra med teknisk specialistkompetens i nätutveckling och i kund-, nät-, och produktärenden, inklusive att ta fram underlag för kostnadskalkyl vid offertarbete
 • Sätta ramarna för förvaltningen ur såväl ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv
 • Ta fram underlag för investerings- och omkostnadsprognoser inom teknikområdet
 • Ansvara för att utforma designregler inom teknikområdet (ex regler för hur utrustning används m a p funktionalitet, bestyckning, larmning etc.)
 • Vara uppdaterad generellt avseende ny teknik och specifika lösningar/funktionalitet som erbjuds från leverantörer
 • Ge support till Driftorganisationen i samband med avhjälpande underhåll av akuta fel
 • Planera för och utföra test i samband med förändring i samband med planerade uppdrag och projekt
 • Konfigurera i existerande och nya nät i samband med planerade uppdrag och projekt
 • Utbilda personal i samband med införande av ny teknik
Formella krav
 • Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande
 • Flerårig arbetslivserfarenhet: >7 år av transmissionsnät och därtill hörande tekniker
 • Flytande i tal och skrift på svenska och engelska
 • Grundläggande ekonomiska kunskaper
 • Djupa kunskaper inom SDH, fiber, radiolänk samt IP och övriga inom området förekommande transmissionstekniker
 • Erfarenhet av teknikmigreringar
Övrigt
På Teracom Boxer Group anser vi att olikheter mellan människor bidrar till ett dynamiskt, kreativt och utvecklande arbetsklimat. Vi ser därför varje rekrytering som ett sätt att öka mångfalden i företaget. Tjänsten är säkerhetsklassad varför godkänd registerkontroll krävs. Arbetet är i huvudsak förlagt till kontorstid men arbete kvällar och helger kan förekomma.

Ansökan
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 september 2016. Ansökningarna hanteras löpande så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta, gruppchef Kristina Westin på telefon 08-555 421 80.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga