Trafikverket · Publicerad 26 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Som drifttekniker kommer du att:
 • arbeta i ett team av skiftgående operatörer för säker drift av vägnätet (främst tunnlar) i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län
 • delta vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system
 • övervaka ett 30-tal tekniska systemen i en kontrollrumsmiljö
 • samverka med vägtrafikledarna för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet samt minimera trafikstörningar
 • utföra elkopplingar i 33 KV/390V från bildskärm enligt driftorder eller vid uppkomna behov
 • bedöma och ta beslut om åtgärder vid larm via bland annat system SCADA
 • operativt larma, styra och leda utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll
 • ta emot, prioritera samt hantera inkommande larm och rapportera dessa i underhållssystemet MAXIMO
 • bevaka arbetsmiljöfrågor i samband med underhållsarbeten inom vägtunnlar med tillhörande utrustning
 • insamla, bedöma och presentera drift- och felstatistik för de tekniska systemen samt att i samråd med underhållsansvariga långsiktigt planera drift och underhåll av tekniska system
 • koordinera icke planerade underhållsinsatser som förutsätter avstängningar och som leder till trafikpåverkan
Arbetet innebär övervakning i kontrollrumsmiljö och arbetstiderna är enligt skiftgående schema dygnet runt, året runt.

Arbetsuppgifter
Som drifttekniker kommer du att:
 • arbeta i ett team av skiftgående operatörer för säker drift av vägnätet (främst tunnlar) i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län
 • delta vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system
 • övervaka ett 30-tal tekniska systemen i en kontrollrumsmiljö
 • samverka med vägtrafikledarna för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet samt minimera trafikstörningar
 • utföra elkopplingar i 33 KV/390V från bildskärm enligt driftorder eller vid uppkomna behov
 • bedöma och ta beslut om åtgärder vid larm via bland annat system SCADA
 • operativt larma, styra och leda utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll
 • ta emot, prioritera samt hantera inkommande larm och rapportera dessa i underhållssystemet MAXIMO
 • bevaka arbetsmiljöfrågor i samband med underhållsarbeten inom vägtunnlar med tillhörande utrustning
 • insamla, bedöma och presentera drift- och felstatistik för de tekniska systemen samt att i samråd med underhållsansvariga långsiktigt planera drift och underhåll av tekniska system
 • koordinera icke planerade underhållsinsatser som förutsätter avstängningar och som leder till trafikpåverkan
Arbetet innebär övervakning i kontrollrumsmiljö och arbetstiderna är enligt skiftgående schema dygnet runt, året runt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tekniskt gymnasium med inriktning el-tele eller maskin alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet och vana av kontrollrumsarbete inom processindustri, kraftverk eller liknande. Du ska även ha god kännedom om elsäkerhetsanvisningarna ESA.

Du ska ha analytisk förmåga, vara stresstålig, handlingskraftig, flexibel samt ha förmåga att se helheter för att klara av att ta beslut och göra de bedömningar som behövs i ditt arbete.

Du ska också ha en förmåga att lyfta fram realistiska förbättringar som gynnar både effektivitet i verksamheten och förbättrar för trafikanterna. Vidare söker vi någon som kan utrycka sig väl i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Körkort är ett krav, lägst klass *B***

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-03

Upplysningar

Sektionschef Matti Merisalo
010-123 15 32

Enhetschef Monica Olsson
010-123 1637

Saco Helena Larsson
010-124 3517

ST Johan Boström
010-123 9079

SEKO Peter Röst
010-123 9061
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga