Trafikverket · Publicerad 13 apr 2019

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en spännande kontrollrumsmiljö och i en roll som påverkar många? Som drifttekniker får du chansen att göra stor nytta för resenärers möjlighet att resa säkert!

Du arbetar med övervakning av komplexa anläggningar via flertalet tekniska system i kontrollrumsmiljö placerad på Trafik Stockholm. Arbetet sker i team av skiftgående operatörer för säker drift av vägnätet (främst tunnlar) i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län. I arbetet ingår även att delta vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system. Du samverkar med flera vägtrafikledare för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet och dess tunnlar för att minimera trafikstörningar.

Som drifttekniker kommer du även att:
 • delta vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system.
 • övervaka ett 50-tal tekniska system i kontrollrumsmiljö.
 • samverka med vägtrafikledarna för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet samt minimera trafikstörningar.
 • utföra elkopplingar i 33 KV/390V från bildskärm enligt driftorder eller vid uppkomna behov.
 • bedöma och ta beslut om åtgärder vid larm via bland annat system SCADA, XA800.
 • operativt larma, styra, leda utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll samt kontrollera giltighet och logga in passage av entreprenörer i komplexa anläggningar.
 • ta emot, prioritera, hantera inkommande larm och rapportera dessa i underhållssystemet MAXIMO samt följa upp pågående arbetsorderna.
 • bevaka arbetsmiljöfrågor i samband med underhållsarbeten i vägtunnlar/komplexa anläggningar med tillhörande teknisk utrustning.
 • insamla, bedöma och presentera drift- och felstatistik för de tekniska systemen samt att i samråd med underhållsansvariga långsiktigt planera drift och underhåll av tekniska system.
 • koordinera icke planerade underhållsinsatser som förutsätter avstängningar och trafikpåverkan.
Arbetet innebär övervakning i kontrollrumsmiljö och arbetstiderna är enligt skiftgående schema dygnet runt, året runt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
 • har tekniskt gymnasium med inriktning el-tele eller maskin
 • har god kännedom om elsäkerhetsanvisningarna ESA
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du:
 • har tidigare erfarenhet och vana av kontrollrumsarbete inom processindustri, kraftverk eller liknande
För att lyckas i rollen bör du ha analytisk förmåga, vara stresstålig, handlingskraftig, flexibel samt ha förmåga att se helheter för att klara av att ta beslut och göra de bedömningar som behövs i ditt arbete. Du ska också ha en förmåga att lyfta fram realistiska förbättringar som gynnar både effektivitet i verksamheten och förbättrar för trafikanterna.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-06

Upplysningar

Rekryterande chef Claes Brehmer
0101238446

SACO Viktoria Andersson
0101231176

ST Dan Ekström

SEKO Peter Röst
0101239061
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga