Trafikverket · Publicerad 20 okt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Förvaltare vägtrafikledning

Arbetsuppgifter
I rollen som förvaltare vägtrafikledning ska du säkerställa att förvaltningskomponenterna fungerar och motsvarar verksamhetens behov. Tillsammans med förvaltningsteamet ska du leda och prioritera arbetet för verksamhetsnära förvaltning och ta fram komponentplan för aktuella komponenter.

Du ska förutom ovanstående även bland annat:
  • Ansvara för releaser (testning och installation) tillsammans med uppdragsledaren.
  • Vara delaktig i arbetet med att hantera nya anläggningar från projekt.
  • Vara behjälplig med att lösa inkommande problem och/eller andra förvaltningsuppgifter.
  • Ansvara för statusrapportering till förvaltningsledningen
  • Ansvara för en tät dialog med trafikledningsområdenas operativa vägtrafikledning för att säkra vår gemensamma leverans mot trafikanterna.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att verksamheten har användbara systemstöd för att utföra sina uppgifter. I arbetet ingår även att delta i användargrupper i förbättringsarbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med som har högskoleutbildning inom trafik, teknik eller IT (180 hp) alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att ha jobbat inom vägtrafikledning och dess tekniska system, speciellt inom NTS och anläggningarna i Stockholm.

Du har förmågan att förmedla kunskap om förvaltningskomponenterna och dokumentera i form av råd och handledningar. Kunskap om Trafikverkets förvaltningsmodell PM3 är meriterande, men inte ett krav. Som person är du resultatorienterad, är duktig på att samarbeta och förstå verksamhetens behov, krav och förutsättningar.

B-körkort är ett krav.

Frågor kring tjänsten hänvisas till enhetschef Susanne Planath med undantag från perioden 20 oktober till och med 4 november. Vi hänvisar dig då istället till Ylva Regnström Stegarås, 010-123 58 77.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-11-03

Upplysningar

Enhetschef Susanne Planath
010-123 5982

Saco Viktoria Andersson
070-724 5485

ST Bengt Gruvman

SEKO Peter Röst
010-123 9061
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga