Trafikverket · Publicerad 26 sept

Vill du vara med och utveckla morgondagens samhälle? Gillar du att leda stora och komplexa projekt? Då har du en framtid hos oss på Trafikverket i projekt Mälarbanan.

Projekt Mälarbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vi bygger ut järnväg mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. Två spår ska bli fyra och tre nya stationer ersätter tre gamla. I tätbebyggda Sundbyberg och Solna ska järnvägen delvis gå i en betongtunnel. Projektet är tekniskt komplext och byggs samtidigt som befintlig järnvägstrafik ska fungera som vanligt. När vi är klara blir det fler tågavgångar att välja på och fler kan lämna bilen hemma. Budgeten är 14 miljarder kronor.

Projekt Mälarbanan ingår i Verksamhetsområde Stora Projekt som ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Några av våra största projekt just nu är E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken samt Mälarbanan.

Projektledare Mälarbanan

Arbetsuppgifter
Som Projektledare hos oss på projekt Mälarbanan har du ett helhetsansvar för genomförande och den totala leveransen inom ditt ansvarsområde t ex installation, konstbyggnad, markarbeten eller järnvägsentreprenad. Du planerar, samordnar och leder byggledare och specialister för projektering och byggandet av järnvägsanläggningen inom ditt område, inklusive provisorer och tillfälliga lösningar. Du deltar också i samordningen med intressenter och de som påverkas av våra arbeten.

I ditt uppdrag säkerställer du att projektet utförs inom den bestämda tidsramen, att budgeten hålls och att kvaliteten ligger på rätt nivå. Du fungerar som samordnare mellan projektets olika delar och har det övergripande ansvaret för att uppdraget genomförs och levereras på det sätt som det är kravställt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i ledande befattning, till exempel som projektledare projekteringsledare, uppdragsledare eller produktionschef/platschef. Du vill utveckla både dig själv och andra samtidigt som du deltar i samhällsutvecklingen. Du kan vara civilingenjör eller har motsvarande utbildning och kompetens som vi bedömer likvärdig.

Då du kommer att leda bygg- och anläggningsprojekt är det meriterande med branscherfarenhet. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Du har en god samarbetsförmåga och du är en relationsbyggare som skapar effektiva team i samverkan. För att kunna hantera komplexa och oförutsägbara problem är du flexibel och analytisk. Du tar självständiga beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom din delegering. Du har förmåga att arbeta strukturerat med planering, problemlösning och uppföljning genom projektets samtliga delar.

Vårt projektkontor finns i Solna Business Park i närheten av Sundbybergs station.

Kontaktperson: Enhetschef Magnus Lundberg tel: 010-123 87 77.

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-10

Upplysningar

Enhetschef Magnus Lundberg
010-123 8777

Enhetschef Gunnar Larsson
010-123 1579

ST Airi Larsson
010-123 6243

Saco Håkan Wiss
010-123 7435

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga