Trafikverket · Publicerad 26 sept

Vill du vara med och utveckla morgondagens samhälle? Gillar du att leda stora och komplexa projekt? Då har du en framtid hos oss på Trafikverket i projekt Mälarbanan.

Projekt Mälarbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vi bygger ut järnväg mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. Två spår ska bli fyra och tre nya stationer ersätter tre gamla. I tätbebyggda Sundbyberg och Solna ska järnvägen delvis gå i en betongtunnel. Projektet är tekniskt komplext och byggs samtidigt som befintlig järnvägstrafik ska fungera som vanligt. När vi är klara blir det fler tågavgångar att välja på och fler kan lämna bilen hemma. Budgeten är 14 miljarder kronor.

Projekt Mälarbanan ingår i Verksamhetsområde Stora Projekt som ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Några av våra största projekt just nu är E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken samt Mälarbanan.

Senior Projektledare

Arbetsuppgifter
Som Senior Projektledare hos oss på projekt Mälarbanan har du ett stort ansvarsområde, där du leder och ansvarar för komplexa och utmanande uppdrag. Ditt uppdrag kan vara att som beställare ansvara för planering, projektledning och utförande av ny järnväg med tillhörande stationer och byggnadsverk, där du samordnar och styr med fokus på tid, kostnad och innehåll. Du har en god framförhållning i planeringen, hanterar risker och osäkerheter proaktivt och kan hantera ändrade förutsättningar. Du driver som beställare komplexa entreprenader med många medarbetare och intressenter från tidig planering till färdig anläggning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har stor erfarenhet av arbete i ledande befattning inom bygg- och anläggningsprojekt. Som ledare vill Du utveckla både dig själv och andra, samtidigt som du bidrar till samhällsutvecklingen. Du är civilingenjör eller har motsvarande utbildning och kompetens som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av stora projekt inom järnväg, väg, anläggning eller installationer. Du har ett tydligt och engagerande ledarskap som får projektmedarbetarna att utvecklas och på bästa sätt bidrar till att vi når våra mål.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Eftersom arbetet omfattar externa och interna kontakter i projekt som ofta har medialt fokus ställer vi höga krav på förmågan att kommunicera och samverka. Du har en god samarbetsförmåga och du är en relationsbyggare. För att kunna hantera komplexa och ibland oförutsägbara eller oväntade utmaningar, är du flexibel, men också strukturerad och analytisk. Du tar självständiga beslut om åtgärder, handlingsalternativ och resursanvändning inom din delegering.

Som person vill vi att du är nytänkande och har förmåga att arbeta systematiskt med utveckling, ledarskap och komplexa samband med stor positiv resultatpåverkan genom hela projektet.

Vårt projektkontor finns i Solna Business Park i närheten av Sundbybergs station. Kontaktperson: Enhetschef Magnus Lundberg tel. 010-123 87 77.

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-10

Upplysningar

Enhetschef Magnus Lundberg
010-123 8777

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103

Saco Christina Mattila
010-123 7068

Saco Håkan Wiss
010-123 7435
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga