Trafikverket · Publicerad 13 sept 2019

Arbetsuppgifter
Som specialist inom byggnadverk tar du fram tekniska krav i projekteringsskedet samt verifierar dessa i byggskedet. Utöver det är du ett aktivt projekterings- och byggstöd till projektledningen. Du deltar i projekteringsmöten och leder konsulter och entreprenörer samt arbetar med nationella och internationella organisationer. I dina arbetsuppgifter ingår även att leda och delta i utvecklingsprojekt inom Konstbyggnadsområdet.

I din roll agerar du rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare inom ditt specialistområde. Du stöttar projekten genom din kunskap om regelverk och din egen konstruktionserfarenhet och omsätter detta till en praktisk lösning för projektet. Du deltar i projektets alla skeden från förstudie via projektering och byggskede till förvaltning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • är civilingenjör väg och vatten eller ha en annan ingenjörsutbildning som vi tillsammans med relevant erfarenhet bedömer som likvärdig
  • har mångårig erfarenhet av kvalificerade arbetsuppgifter inom teknikområdet och har deltagit i väg-, järnvägs- eller andra infrastrukturprojekt
  • har mångårig erfarenhet av brokonstruktion
  • har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska inom teknikområdet
  • har B-körkort
Det är meriterande om du har
  • arbetat som beställare för väg eller järnvägsprojekt
  • erfarenhet av svenska kontrakts- och ersättningsmodeller
  • erfarenhet av byggnadsverk i tunnelmiljö och erfarenhet av såväl betongbroar som stålbroar
  • arbetat i såväl projekterings- som byggskede
  • god kunskap om Trafikverkets regelverk, AMA och EU:s regelverk
I ditt dagliga arbete har du både externa och interna kontakter varför förmåga att kommunicera och upprätthålla en bra dialog med entreprenörer, konsulter och medarbetare i långsiktiga relationer är en viktig egenskap för att passa till tjänsten. Du bör vara självgående, ansvarstagande samt ha lätt för att samarbeta.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-09-27

Upplysningar

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

ST Airi Larsson
0101236243

Rekryterande chef Lena Fogelgren
0101241573

Edina Smlatic
0101231698
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga