Trafikverket · Publicerad 13 sept 2019

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du få möjlighet att i jobba i flera olika stora projekt anpassat efter var din kompetens behövs bäst. För denna tjänst kommer du dock initialt att arbeta mestadels på projekt Förbifart Stockholm som befinner sig i ett byggskede. Där kommer du tillsammans med andra bergspecialister och i nära samarbete med beställarens hydro- och geologorganisation stötta projektledningen.

Du kommer medverka vid utredning, granskning och ledning av projekterande konsulter i utredning, projektering och byggfasen. Du är med i framtagandet av förfrågningsunderlag för entreprenader och fungerar som specilaiststöd till byggledning under byggtiden. I allt arbete ska, investerings-, drift- och underhållskostnader beaktas så att årskostnaden för anläggningen blir så låg som möjligt. Vid projektering skall anläggningen utformas så att skötsel kan ske på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • är civilingenjör inom samhällsbyggnad, väg och vatten med inriktning mot berg och geologi eller så har du annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig.
  • har minst mångårig erfarenhet inom området.
  • talar och skriver svenska och engelska obehindrat inom teknikområdet
  • körkort för personbil
Det är meriterande om du har
  • erfarenhet från tunnelprojekt och kartering både i projekterings- och byggskedet
  • god kunskap om Trafikverkets regelverk, AMA och EU:s regelverk för bergkonstruktioner
  • arbetat som beställarstöd inom bergmekanik/bergteknik/ingenjörsgeologi i stora tunnelprojekt för väg eller järnväg
  • erfarenhet av att bedöma utredningar, arbetsinsatser och kostnader från projekterande konsulter
I ditt dagliga arbete har du både externa och interna kontakter varför förmåga att kommunicera och upprätthålla en bra dialog med entreprenörer, konsulter och medarbetare i långsiktiga relationer är en viktig egenskap för att passa till tjänsten. Du bör vara självgående, ansvarstagande samt ha lätt för att samarbeta.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-09-27

Upplysningar

Rekryterande chef Lena Fogelgren
0101241573

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Edina Smlatic
0101231698
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga