Trafikverket · Publicerad 2 dec 2019

Arbetsuppgifter
Som teknikchef vid funktionen Teknikstöd på Förbifart Stockholm får du ett roligt och utvecklande arbete där ledarskap är lika viktigt som tekniken. Du kommer till en stabil organisation där Teknikchefen idag leder och samordnar de tre delfunktionerna: Granskning och tekniskt stöd, Teknisk samordning och Digital projekthantering. Teknikstöd omfattar 20 olika teknikområden med 40 specialister och försörjer de tre projektenheterna: Trafikplatser, Tunnlar och Installation med tekniskt stöd. Du har budgetansvar för teknikfunktionens verksamhet och du leder den tekniska verksamheten men utan personalansvar.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
  • Väganläggningens säkerhetskoncept. Detta betyder att du svarar för att programmet på systemnivå uppfyller alla krav på säkerhet och tillgänglighet som ställs. I detta ingår programmets kommunikation in mot Transportstyrelsen inför Förbifart Stockholms öppningstillstånd.
  • Granskning och tekniskt stöd. Det innebär ansvar för granskning och mottagningskontroll av den anläggningsprojektering som görs av våra leverantörer. Du ansvarar för processen med särskild granskning och kvalitetssäkring i särskilt komplicerade geologiska förhållanden (GK3) samt den övergripande påverkan på grundvattenförhållandena i anslutning till projektet.
  • Programövergripande tekniska samordningsfrågor mellan programmets Enheter (Tunnel, Trafikplats, Installation). En samordning som omfattar så väl anläggningsfrågor som Installationsfrågor inom både projektering som produktion (BAS-P för programmet). I arbetet ingår också ändringshantering på programnivå.
  • Den digitala projekthanteringen. Det är en central del av teknikfunktionens roll. Förbifart Stockholm är ett av de projekt/program som leder utvecklingen inom introduktionen av BIM i anläggningsbranschen.
Du är programmets länk till övriga delar av trafikverket och för den strategiska dialogen kring resurstillsättningar, utbyte av erfarenheter och behov av teknisk utveckling.

Rollen innebär nära samarbete med programmets projektledare och teknikavdelningen på stora projekt. Som ansvarig för teknikfunktionen i projektet sitter du med i Förbifart Stockholms Ledningsråd.

Kvalifikationer
Vi söker en ingenjör med mångårig erfarenhet av stora komplexa projekt med inslag av både bygg/anläggning och tekniska installationer. Du är bra på att leda och samordna personer och organisationer för att få en väl fungerande helhet. Du drivs av en vilja att leda som baseras på delaktighet, kunskap och engagemang. Vi tror också att du i grunden är en strukturerad person med tydlig kommunikation.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Poolia. Vid frågor; kontakta rekryteringskonsult May Molin, 072-0727081 may.molin@poolia.se

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-12-08

Upplysningar

Ansvarig handläggare May Molin

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
Idag
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Marknadsföring
Underkategori
PR & Kommunikation

Inga fler liknande jobb tillgängliga