Trafikverket · Publicerad 12 jan

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
I rollen som specialist har du ett nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikområden, samt samverkar med projektörer, entreprenörer och konsulter. Arbetet genomsyras av ett kreativt samarbete mellan de olika teknikområdena och där vi i projektens olika skeden jobbar tillsammans för att få fram de bästa lösningarna avseende såväl tekniska aspekter som miljö och livscykelkostnad. Det gör att du blir en viktig bärare av kunskaper och erfarenheter.

Som teknisk specialist inom hydrogeologi i våra stora projekt arbetar du med allt från tidiga utredningar till genomförande och uppföljning. Du stöder projektledningen med förutsättningar och krav i kontakten gentemot konsulter och entreprenörer samt är en viktig länk i kontakten med förvaltaren av anläggningen.

Du leder det hydrogeologiska arbetet, vilket bland annat innebär att du tar fram och granskar förfrågningsunderlag och styr innehållet i och granskar de tekniska underlag som konsulter tar fram till system- och bygghandling. Du ansvarar för att driva arbetet med underlag samt genomföra processen för tillståndsprövningar för vattenverksamhet avseende grundvattenbortledning.

I byggskedet följer du upp omgivningspåverkan, delvis utifrån villkor i miljötillstånd. Du ser till att kontrollmätningar utförs, grundvattendatabaser uppdateras, grundvattennivåer utvärderas och lämpliga åtgärder identifieras. Du ansvarar för kontakt med och rapportering till tillsynsmyndigheter och andra berörda. Du stöder projektledningen och arbetar samordnat med Trafikverkets specialister inom närliggande teknikområden.

Du kommer ingå i en regional och nationell grupp hydrogeologer som stöttar varandra i projekten och utbyter erfarenheter. Vi arbetar med att initiera och driva utveckling, uppdatera Trafikverkets regelverk, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig stadsplanering.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • är Civilingenjör Väg och Vatten, Fil. Mag. Geovetenskap eller har motsvarande utbildning och erfarenhet med inriktning mot hydrogeologi som vi bedömer likvärdig.
  • har flerårig kvalificerad yrkeserfarenhet av utrednings- och projekteringsarbete avseende hydrogeologi och tillståndsprövning av vattenverksamhet inom större anläggningsprojekt.
  • har god kunskap om gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet.
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från byggproduktion av bergtunnlar.
  • har erfarenhet av miljöbalken och prövning av vattenverksamheter
  • har erfarenhet av att arbeta med databaser, exempelvis Access och GIS (ArcView).
Som person är du drivande, strukturerad och flexibel samt har förmåga att se helheten utifrån flera teknikområden. I arbetet har du många externa och interna kontakter varför förmågan att ha en konstruktiv dialog med olika parter och bygga förtroendefulla relationer är viktig.

Du har förmåga att formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska inom teknikområdet.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-02-04

Upplysningar

Rekryterande chef Lena Fogelgren
0101241573

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet