Trafikverket · Publicerad 28 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Arbetsuppgifter
Som vägtrafikledare arbetar du via tekniska system och telefon med att informera trafikanter, media, polis, räddningstjänst och andra samverkande parter om läget på vägarna inom aktuellt ansvarsområde. Det omfattar bland annat information om olyckor, hinder, vägarbeten och väglagsinformation.

Du informerar media dagligen, framförallt trafikredaktioner, men kan även hantera kortare intervjuer i telefon kring frågor rörande inträffad händelse, trafikpåverkan och konsekvenser.

För att bibehålla största möjliga framkomlighet och säkerhet i vägtransportsystemet styr och leder du trafiken med hjälp av olika tekniska system. Du övervakar trafiksituationen inom utpekat ansvarsområde. Detta inkluderar såväl kommunala som statliga vägar och anläggningar, till exempel Essingeleden och Södra Länken. Som vägtrafikledare arbetar du aktivt med störningshantering vid olyckor och hinder i vägtrafiken. Detta genom nära samarbete med till exempel samverkande aktörer.

Via radiokommunikation styr och leder du Vägassistans samt samverkar med andra liknande enheter för att minimera längre stopp i trafiken.

Du stödjer interna operativa ledningsfunktioner vid icke normala händelser, främst genom informationshantering och insamlande av beslutsunderlag.

Arbetet innebär skiftgång dygnet runt årets alla dagar.

Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m den 2018-02-28.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens med inriktning mot transportteknik eller mediakommunikation och information, eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet från skiftgående operativa funktioner från andra transportslag eller verksamheter med anknytning till yrkesrollen.

Vi strävar ständigt efter att utveckla verksamheten och välkomnar därför nya infallsvinklar och synsätt. Vidare har du god insyn i och förståelse för ansvarsområdets speciella situation avseende balansen mellan storstad och landsort. Utöver detta har du god geografisk kunskap i Stockholms- och/eller i Mälardalsregionen och Östergötland.

Körkort klass B är ett krav.

Du kan hantera stressade situationer samt prioritera och fatta beslut. Som vägtrafikledare har du kontakt med en mängd olika roller och funktioner det är därför viktigt att du har en god social förmåga, är serviceinriktad och kommunikativ såväl skriftligt som muntligt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-05

Upplysningar

Enhetschef Sezgin Sahin
010-124 1958

Saco Helena Larsson
010-124 3517

ST Johan Boström
010-123 9079

SEKO Peter Röst
010-123 9061
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga