Trafikverket · Publicerad 22 sept

Vill du vara med och utveckla morgondagens samhälle? Gillar du att leda stora och komplexa projekt? Då har du en framtid hos oss på Trafikverket i projekt Mälarbanan.

Projekt Mälarbanan är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Vi bygger ut järnväg mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholm. Två spår ska bli fyra och tre nya stationer ersätter tre gamla. I tätbebyggda Sundbyberg och Solna ska järnvägen delvis gå i en betongtunnel. Projektet är tekniskt komplext och byggs samtidigt som befintlig järnvägstrafik ska fungera som vanligt. När vi är klara blir det fler tågavgångar att välja på och fler kan lämna bilen hemma. Budgeten är 14 miljarder kronor.

Projekt Mälarbanan ingår i Verksamhetsområde Stora Projekt som ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Några av våra största projekt just nu är E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken samt Mälarbanan.

Verksamhetsstyrningschef Mälarbanan

Arbetsuppgifter
Projektet är indelat i fem delprojekt med tydligt resultatansvar och några enheter med tydligt funktionsansvar. Du kommer att vara chef för enheten verksamhetsstyrning. Som Verksamhetsstyrningschef hos oss svarar du för ledningen av det interna arbetet inom projektet med fokus på ekonomi och styrning. Du samordnar verksamhetens uppföljning och rapportering för hela projektet samt sammanställer underlag och presentationer. Din roll är viktig för att säkerställa att projektet når sina mål med avseende på tid, kostnad och innehåll.

Funktionerna ekonomi, risk, kvalitet, arbetsmiljö, kris och säkerhet ligger inom ditt ansvarsområde. Du kommer också att ansvara för vårt projektkontor.

Som verksamhetsstyrningschef ingår du i projektets ledningsgrupp och rapporterar till projektchefen. Du kommer att ha budgetansvar för projektets interna kostnader samt personalansvar för ca 10 personer inom ekonomi och administration samt projektingenjörer. Du kommer även att leda ett antal konsulter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete i ledande befattning inom stora investeringsprojekt eller större organisation alternativt privat sektor. Du vill utveckla både dig själv och andra samtidigt som du deltar i samhällsutvecklingen. Du är civilekonom eller civilingenjör eller har motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att ha lett människor i en roll som chef och/eller ledare.

För att lyckas i rollen vill vi att du har bredd i din kompetens med erfarenhet från flera sakområden utöver ekonomi och styrning. Meriterande är erfarenhet av verksamhetsstyrning i större organisationer eller företag. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Eftersom arbetet innehåller många kontakter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ och relationsbyggande i din roll. Andra personliga egenskaper som värderas högt är ordning och reda. Du har förmåga att arbeta strukturerat med planering, analyser och uppföljning.

Du ska tycka om att jobba i team, då enheten både styr och är stödjande till fram för allt delprojekten. Då du har en samordnande roll, behöver du som ledare vara lyhörd, flexibel och kommunikativ samtidigt som du driver och är resultatinriktad.

Vårt projektkontor finns i Solna Business Park i närheten av Sundbybergs station.

Kontaktperson: Projektchef Eva Nordberg tel 010-123 88 14.

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-10-06

Upplysningar

Projektchef Eva Nordberg
010-123 8814

ST Airi Larsson
010-123 6243

SEKO Charlotte Olsson
010-123 1103

Saco Christina Mattila
010-123 7068

Saco Håkan Wiss
010-123 7435
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga