Trafikverket · Publicerad 9 juli 2021

Vill du ta chansen att kombinera ledarskap och samhällsviktiga projekt? Är du en trygg ledare som tilltalas av att verka inom offentlig sektor? Som chef för programstaben Förbifart Stockholm på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Som chef för programstaben ingår du i programmets ledning och du får en viktig roll och en unik chans att leda en del av Trafikverkets största pågående projekt. Programstaben ansvarar för den strategiska ledningen och styrningen av programmet och som chef för den ansvarar du för att det finns gemensamma arbetssätt samt uppföljning och rapportering av programmets verksamhet. Programstabens ansvar innefattar ansvar för ekonomi, risk, tidsplanering, arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, och kris där varje del leds av en funktionsledare och där du som chef har det övergripande ansvaret för dessa områden. En viktig del i tjänsten är att förenkla rutiner och därefter säkerställa följsamhet av aktuella rutiner och på så sätt bidra till att programmet når sina övergripande mål. Detta sker i nära samarbete med verksamheten. Programstaben består drygt 10 medarbetare och du har personalansvar för egen anställd personal.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik, ekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har gedigen erfarenhet av planering och uppföljning, exempelvis inom verksamhetsstyrning
  • har några års yrkeserfarenhet av att vara chef med personal- och budgetansvar
  • har erfarenhet från bygg- och anläggningsprojekt
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet från stora infrastrukturprojekt
  • har erfarenhet av ledningsgruppsarbete samt vana att arbeta genom andra chefer
  • har drivit förändringsarbete i stora organisationer
  • har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor
Som chef för programstaben har du hög integritet och skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du har en mycket god samarbetsförmåga då tjänsten innebär många olika samarbeten och relationer. Du levererar resultat och har förmågan att både ha helhetssyn och att kunna vara detaljorienterad vid behov. Då du kommer att driva och ansvara för ständiga förbättringar i en komplex verksamhet är det viktigt att du skapar engagemang, är uthållig och strukturerad.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med SOURCE. Du kan göra en intresseanmälan på SOURCE hemsida http://www.source-executive.se eller ansöka direkt via Trafikverkets hemsida.

Sista ansökningsdag är 2021-08-24. Tester förkommer. Frågor om tjänsten besvaras av Erik Asp 0733-523481 eller Jonna Ramm-Schmidt 070-864 1334. Välkommen!

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-08-24

Upplysningar

Rekryterande chef Johan Brantmark
0101239104

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Anna Carlsson
0101236055

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga