Försvarsmakten · Publicerad 12 dec

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningen har tillkommit som en ny fast tjänst för att säkerställa att försvarsmaktens förband och garnisoner uppfyller lagstiftningens krav på att systematiskt elsäkerhetsarbete. Kortfattat innebär befattningen att du kommer att utgöra garnisonens resurs inom elsäkerhet och strömförsörjningsområdet. I området verksamhetssäkerhet ingår även en uppgift med att vara garnisonens Brandskyddsledare vilket innebär att vara sammanhållande för brandskyddsarbetet vid garnisonen.

Uppgiften innebär bland annat att:
 • Stödja chefen SkyddC i dennes garnisonschefsroll med att bedriva ett systematiskt elsäkerhetsarbete inom garnisonen.
 • Stödja Umeå garnisons chefer och deras organisation så att organisationens uppgiftfördelningar hålls aktuella samt att roller inom området är utsedda.
 • Genomföra utbildningar för personal inom elsäkerhets- och strömförsörjningsområdet.
 • Stödja chefer i deras arbete att analysera, implementera och vidmakthålla ett systematiskt elsäkerhetsarbete i verksamheten.
 • Tillse att rutiner för kontroll av elektrisk materiel och utrustning följs.
 • Genomföra internrevisoner.
I uppdraget ingår arbete i kontorsmiljö men även delta och stödja förband inom garnisonen vid övningar som kan ske under dygnets alla timmar. Tjänsteresor kan förekomma.

Kvalifikationer:
 • Dokumenterad kunskap om arbetsmiljö och ellagstiftning
 • Körkort B
Meriterande:
 • Kunskap om försvarsmaktens organisation och verksamhet.
 • Erfarenhet av arbete som brandskyddsledare
 • God datorvana i Officeprogram
Du kommer genomgå de utbildningar som krävs för din roll vid försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad (FMTS)

Personliga egenskaper:

Du skall ha god pedagogiska förmåga då det handlar om att utbilda och informera personalgrupper inom alla olika nivåer, från hemvärnssoldat till förbandsledning. Du behöver känna dig trygg och trivas i rollen som utbildare och föredragande specialist. Du skall med avvägda sammanfattningar kunna vägleda chefen i dennes beslutsfattande.

Stor vikt kommer läggas vid den personliga lämpligheten

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning sex månader tillämpas vid nyanställning till försvarsmakten.

Tjänsten är oberoende och därmed öppen för civila och officer.

Arbetsort UMEÅ med placering vid SkyddC.

Tillträde snarast eller enl. ök.

Vid civilanställning gäller att du kommer genomföra kombatant utbildning.

Tilllika uppgift: Brandskyddsledare Umeå garnison

Upplysningar

Chef genomföranade avdelning: Emil Åkermark 090-175500

Verksamhetsofficer: Jesper Isaksson 090-175500

Fackliga företrädare

SACO-F: Peter Nilsson 090-175500

OF SkyddC: Per-Ivar Norell 090-175500

Sista ansökningsdatum: 2019-01-20 Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet