Trafikverket · Publicerad 16 apr 2019

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och förbättra trafikmiljön utmed våra vägar? Till Trafikverket i Umeå söker vi nu trafikingenjörer som ska vara vårt ansikte utåt i trafikmiljöfrågor.

Som trafikingenjör arbetar du dagligen med att skapa god trafikmiljö i samband med planering, byggande och underhåll av vägar. Du har många externa kontakter med t.ex. myndigheter, fastighetsägare, allmänhet och media där du bland annat fattar beslut och ger yttranden i inkomna ärenden, svarar på frågor, ger information samt tar emot synpunkter från myndigheter, fastighetsägare, företag, allmänhet och media. Målet i ditt arbete är att genomföra en rättssäker myndighetsutövning.

I rollen som trafikingenjör är du också regionens spetskompetens inom Trafiklagstiftnings- och trafikmiljöområdet och fungerar som expertstöd till interna kontakter. Ytterligare några exempel på trafikingenjörers arbetsuppgifter är att granska och godkänna vägutrustningsplaner, utföra trafikbesiktningar, genomföra utredningar kopplade till trafikmiljöområdet samt bidra till utvecklingen av vår verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har körkort för personbil
 • har högskole- eller universitetsexamen med inriktning trafikteknik, samhällsplanering, lantmäteri eller juridik (minst 180 hp/120 p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning eller trafikplanering
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal och skrift
 • har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Det är meriterande om du
 • har kunskap inom Trafiklagstiftning såsom Väglagen, Trafikförordningen samt Vägmärkesförordningen
 • har erfarenhet av systemen W3D3, FIFA och TVTF
 • har erfarenhet av att kommunicera med externa parter såsom myndigheter, kommuner, allmänhet eller liknande
Du som person
 • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga. Du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-05

Upplysningar

Rekryterande chef Victoria Davidsson
0101232168

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Åsa Callgren
0101237552

SACO Ingela Jarlbring
0101237557
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga