Försvarsmakten · Publicerad 16 juli

Livgardet söker analytiker till Nordic Centre For Gender in Military Operations (NCGM) vid Swedint

Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är ett internationellt militärt center placerat vid Livgardet/Swedint och ligger strax utanför Kungsängen. NCGM:s uppdrag är att utgöra expertcenter inom området för gender i militära operationer och den militära implementeringen av FNs agenda för Kvinnor, Fred och Säkerhet på uppdrag av deltagande försvarsmakter. NCGM är överordnat ansvarigt center för all utbildning i Nato inom disciplinen gender.

NCGM söker nu en analytiker till Förmågeavdelningen (CCD). Befattningen kan bemannas av såväl civil som militär personal med för befattningen lämplig kompetens.

I tjänsten ingår resor såväl nationellt som internationellt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Självständigt genomföra analytiskt arbete inom ramen för centrets arbetsområden.
 • Följa utvekligen på området Kvinnor, Fred och Säkerhet samt gender i militära operationer.
 • Bereda stabsarbeten inom förmåge- och konceptutveckling med fokus på centrets samarbetspartners, i synnerhet FN, men även NATO, AU, OSSE, och EU.
 • Delta i utvecklingen av koncept, verktyg och doktrin inom området genderperspektiv och kvinnor, fred och säkerhet.
 • Samverka med NCGM:s deltagande länder och samarbetspartners för att vidmakthålla och utveckla nätverk.
 • Bistå NCGM:s årliga åtaganden under centrets styrelse samt bistå chefen för Förmågeavdelningen i genomförandet av den dagliga verksamheten.
 • Integrera genderperspektiv i militära styrdokument samt i NCGM:s utbildnings- och övningsverksamhet.
 • Planera, genomföra och utvärdera lektioner och föreläsningar inom expertområdet.
Övriga arbetsuppgifter:
 • Bereda stabsarbeten inför, under och efter interna och externa expertmöten inom verksamhetsområdet.
 • Delta som genderexpert under nationella samt internationella övningar såsom Viking, CJSE samt NATO:s övningsserier.
 • Agera mentor och rådgivare under övningsverksamhet inom expertområdet.
 • Informera om verksamheten vid NCGM och delta som expert vid internationella möten och paneldiskussioner.
 • Vara beredd att delta i mobila utbildningsteam som levererar utbildningar och seminarium nationellt och internationellt.
Kvalifikationer:
 • Akademisk examen inom för tjänsten relevant område.
 • Mycket goda kunskaper, samt stilistisk förmåga, i svenska och engelska, då engelska är NCGM:s arbetsspråk.
 • Fördjupade kunskaper inom ämnet genderperspektiv/1325 i relation till säkerhetspolitik.
 • Tidigare erfarenhet av myndighetsprocesser och militär stabs- och planeringsmetodik.
 • Erfarenhet av arbete för eller med internationella organisationer inom fredsfrämjande verksamhet (FN, NATO, EU, NORDEFCO, OSSE, AU).
Meriterande:
 • Erfarenhet från Regeringskansliet, eller annan svensk myndighet.
 • Erfarenhet av mulitnationellt stabsarbete med FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet.
 • Kunskap om genderimplementering i militära övningar och verksamhet.
 • Militär grundutbildning, till exempel GSU eller värnplikt.
 • Tjänstgöring inom FN eller annan internationell organisation.
Personliga egenskaper:
 • God samarbetsförmåga, även vid arbete under press.
 • God analytisk förmåga.
 • Hög arbetskapacitet och förmåga att arbeta självständigt.
 • Noggrann och strukturerad.
 • Gott omdöme och hög integritet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Övrigt:
Befattningen är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning.
Tillträde september 2018.

Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef för förmågeavdelningen vid NCGM:
Linda Johansson, linda.1.johansson@mil.se
Svar på mejl kan väntas under vecka 29 samt vecka 32.

Fackliga företrädare:
OFR/O Livgardet Stefan Morin,
SEKO Thomas Klasson,
SACO Catarina Malmrot,
OFR/S Försvarsförbundet Madeleine Daleo.
Samtliga nås via växeln 08-584 540 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-08-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget