Försvarsmakten · Publicerad 7 nov 2019

Befattningen erbjuder
Befattningen är en fast tjänst för att säkerställa att försvarsmaktens förband och garnisoner uppfyller lagstiftningens krav på ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Kortfattat innebär befattningen att du kommer att utgöra chefen Livgardets resurs inom elsäkerhet och strömförsörjningsområdet. Arbetet erbjuder stora möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning särskilt inom området arbetsmiljö och elsäkerhet.

Om enheten
Som elsäkerhetshandläggare på Livgardet placeras du på tekniska avdelningen som ligger under Livgardets logistikenhet. Logistikenheter finns på alla regementen och Livgardets är verksam i hela Mälardalsområdet. Övriga uppgifter som logistikenheten ansvarar för är våra serviceförråd, verkstadstjänster, utbildning och transportservice m.m.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Elsäkerhetshandläggaren är Livgardets utsedde företrädare inom elområdet med särskilda uppgifter, befogenheter och ansvarsområden avseende det systematiska elsäkerhetsarbetet.

Uppgiften innebär bland annat att:
 • Stödja Chefen Livgardet i dennes garnisonschefsroll med att bedriva ett systematiskt elsäkerhetsarbete inom garnisonen.
 • Stödja Livgardets förbandschefer och deras linjeorganisation så att organisationens uppgiftsfördelningar hålls aktuella samt att roller inom området är utsedda.
 • Genomföra utbildningar för chefer och övrig personal inom elsäkerhets- och strömförsörjningsområdet.
 • Stödja underställda chefer i deras arbete att analysera, implementera och vidmakthålla ett systematiskt elsäkerhetsarbete i verksamheten.
 • Säkerställa att rutiner för kontroll av elektrisk materiel och utrustning följs.
 • Medverka till att förbandets sammanställda elsäkerhetsutbildningsbehov framförs vid förbandens utbildningsdialog med försvarsmaktens tekniska skola.
 • Genomföra internrevisioner samt avrapportera aktuella lägen vid ledningens granskning.
 • Följ upp avvikelser inom området och ge förslag på åtgärder.
 • Stödja andra militära aktörer inom garnisonen med ovanstående uppgifter i den omfattning som krävs.
I uppdraget ingår arbete i kontorsmiljö men även att delta och stödja förbanden inom Livgardet vid övningar som kan ske på kvällar och helger.

Du kommer genomgå de utbildningar som krävs för din yrkesroll vid försvarsmaktens tekniska skola (FMTS).

Kvalifikationer
 • Tjänsten är oberoende och därmed öppen för civila och officerare (OR 7/8, OF 2/3).
 • Dokumenterade kunskaper om arbetsmiljö och elsäkerhetslagstiftningen.
 • God datorvana i Officeprogram.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • God administrativ förmåga.
 • B-körkort.
Meriterande
 • Kunskaper om försvarsmaktens organisation och verksamhet.
 • Dokumenterad och praktisk erfarenhet av elsäkerhetsarbete.
 • Elerfarenhet.
Personliga egenskaper
Du skall ha god pedagogisk förmåga då det handlar om att utbilda och informera personalgrupper inom alla olika nivåer, från hemvärnssoldater till förbandsledning. För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär är det viktigt att du som person är energisk, kreativ, kommunikativ och omdömesgill och trivs med att skapa nya kontakter.
Du behöver känna dig trygg och trivas i rollen som utbildare och föredragande specialist. Du skall med väl avvägda sammanfattningar kunna vägleda chefen i dennes beslutsfattande.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Kungsängen.
Tillträde snarast eller enligt ök.
Vid civilanställning gäller att du kommer att kombattantutbildas.

Upplysningar om befattningen
Teknisk chef regemente - Mj Stefan Hägg,
Chef tekniska avdelningen - Kn Lars Lindman,
Samtliga nås via växeln, 08-548 54000.

Information om rekryteringsprocessen kontakta
HR-handläggare Malin Loginger, nås via växeln 08-548 54000.

Fackliga företrädare
OFRO/O Livgardet: Stefan Morin,
SEKO: Lise-Lott Larsson,
SAKO: Johan Gillemyr,
Samtliga nås via växel på 08-548 54000.

Välkommen med din intresseanmälan senast 2019-11-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Sökord
Arbetsmiljö, Elsäkerhet, Logistikenheten.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga