Försvarsmakten · Publicerad 2 okt

Om tjänsten:
Praktikperioden anpassas till universitetets program januari-juni VT 2019 och motsvarar en termins heltidsstudier.

Om sektionen:
Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är ett internationellt militärt center placerat vid Livgardet strax utanför Kungsängen. NCGM:s uppdrag är att utgöra expertcenter inom området för gender i militära operationer och militärens implementering av den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet på uppdrag av deltagande försvarsmakter. NCGM är som NATO Department Head även ansvarigt expertcenter för NATO inom området.

Förmågeavdelning på NCGM (CCD) ansvarar för att utveckla expertis inom gender i militära operationer och för centrets samarbeten med de nordiska länderna, de internationella organisationerna och globalt. Avdelningen identifierar och utvecklar koncept och doktrin inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet (NORDEFCO) och NATO på området gender och den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Avdelningen har också huvudansvaret för NCGM:s roll som NATO Department Head för disciplinen gender.

Praktiken innebär:
Praktikanten kommer att bistå NCGM:s arbete med att utvärdera effekten av utbildning inom disciplinen gender i militära operationer. Praktikanten kommer också att stödja arbetet med att ta fram ett ramverk för vidare analys och datainsamling. Som praktikant hos NCGM kommer du att fungera som en integrerad medarbetare vid avdelningen. Du kommer att få insyn och sakkunskap om avdelningens samt NCGM:s olika arbetsområden genom att aktivt bidra till verksamheten, så väl i samverkan med andra, som självständigt.

Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Bistå arbetet med insamling av data samt genomföra intervjuer i samråd/samarbete med handledaren.
 • Bistå arbetet med att ta fram en rapport om effekterna av att implementera ett genderperspektiv
 • Delta i internationella expertmöten.
 • Bistå handledaren med löpande uppgifter inom ramen för centrumets verksamhet.
Kvalifikationer:
 • Goda kunskaper i engelska (tal, läsning och skrift).
 • Analytisk förmåga.
 • Grundläggande erfarenheter och/eller kunskap om forskningsmetoder, datainsamling och intervjuteknik.
 • Grundläggande erfarenheter och/eller kunskap om FN:s agenda för kvinnor fred och säkerhet eller genderanalys.
 • Förmåga att bedöma, hantera och strukturera information effektivt.
 • Goda kunskaper om Microsoft Office, inklusive Excel.
Den sökande ska vara antagen vid ett magister- eller masterprogram inom ett område som för tjänsten bedöms vara relevant för NCGM:s verksamhet. Den sökande bör vid antagningstillfället ha avklarat sin kandidatuppsats.

Meriterande:
 • Deltagit i kurser och/eller utbildningar i för praktiken relevant område.
 • Erfarenhet av eller förståelse för vilken roll genderperspektivet spelar i det fredsfrämjande arbetet.
Personliga egenskaper:
Då du som blir antagen till denna plats kommer att verka i en internationell miljö där du träffar människor från olika delar av världen är det viktigt att du har gediget intresse och stor respekt för kulturell mångfald. Du bör vara intresserad av att träffa nya människor och vilja delta aktivt i de uppgifter som du ges, t.ex. inom ramen för de internationella kurserna som bedrivs på NCGM.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Jonathan Sahlin, International Coordination Officer, CCD, NCGM, e-post: Jonathan.Sahlin@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-10-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev (max 400 ord). I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Sveriges största regementen med anor från 1521. Våra blåklädda soldater som bevakar de kungliga slotten är kanske de som syns mest utåt, men vi gör så mycket mer. Vi svarar bland annat för utbildningen av personal som åker på internationella uppdrag samt all militärpolisverksamhet. Inom Livgardet finns säkerhets- och markstridsförband liksom hemvärnssoldater, försvarsmusiker och tjänstehundar. Alla insatser inom Militärregion mitt, som är en av landets fyra militärregioner, leds från Livgardet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga