Försvarsmakten · Publicerad 25 nov 2020

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en funktionsföreträdare Mark. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Metodavdelning.

Sökande enhet:
Funktionsenheten ansvarar under C FMUndSäkC för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med taktisk (förbands) nivå till och med operativ nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänsten från och med taktisk (förbands) nivå till och med operativ nivå. Funktionsenheten stödjer utbildningsenheten och Tolkskolan med underlag avseende utveckling av utbildningsverksamheten. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för uppföljning av underrättelsetjänsten vid HKV insatsstab via taktiska staber till krigsförband. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för arbete med publikationer inom verksamhetsområdet. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod och Funktionsavdelning förband. Funktionsenheten bedriver både egna övningar och stödjer Försvarsmakten. Arbetet vid enheten genomförs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordnar förmågeutvecklingen av underrättelsetjänsten inom armén från förbandsnivå till operativ nivå enligt MUST och PROD LEDUND direktiv. Förmågeutvecklingsarbetet sker samordnat med främst Markstridsskolan och Arméstaben men även organisationsenheter och krigsförband inom armén. Ansvarar för utveckling och uppföljning av samordningsöverenskommelse med Markstridsskolan.
 • Leder eller ingår i arbets-/projektgrupper.
 • Handlägger remisser inom sakområdet.
 • Stödjer och deltar i övnings- och träningsverksamhet.
 • Stödjer utbildningsverksamhet.
 • Stödjer i revidering och kvalitetssäkring av FMUndSäkC kurs- och utbildningsplaner.
 • Stödjer evalueringsverksamhet.
 • Stödjer erfarenhetshanteringsprocessen.
 • Arbetsuppgifterna karaktäriseras av konceptet UTÖVA (Utbilda - Träna - Öva - Validera - Använda) med tillägget Utveckla.
 • Resor inom och utom Sverige utgör en naturlig del av arbetet.
Kvalifikationer:
 • Examen från stabsutbildning (SU) eller högre officersprogram (HOP) vid Försvarshögskolan. Befattningen är avsedd för OF 3.
 • Underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder Underrättelsetjänst (motsv tidigare kurser BISC/IOC)
 • Du har din grund inom arméstridskrafterna eller annan betydande yrkeserfarenhet av markstridskrafterna och operationsmiljön
 • Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska
 • Du är en god administratör
 • Du är i god fysisk form och uppnår de fysiska kraven för utlandstjänstgöring
 • Du har B-körkort
 • Kravunderskridande behöver inte vara ett hinder, värdering genomförs i förekommande fall
Meriterande:
 • Erfarenhet av tjänstgöring i UNDSÄK-befattning, liksom tillikauppgifter som inneburit UNDSÄK-arbete
 • Erfarenhet av stabsarbete på taktisk nivå
 • Erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelse- eller säkerhetstjänstbefattning.
 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet (kurschef/lärare) med UNDSÄK ansvar.
 • Arbetsledande befattning är meriterande.
 • Grundläggande och fördjupningsutbildning inom validering/evaluering.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som även kan arbeta självständigt. Du har personlig integritet och har god förmåga att förhålla dig etiskt och moraliskt till varierande situationer. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:
Tillsvidareanställning.
Arbetsort: Uppsala.
Tillträde snarast eller enligt ök.
Befattningsnivå: OF 3.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass, och stor vikt kommer att läggas vid säkerhetsprövningen.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Karin Stenbergh, C Metodavdelningen, tfn 018-19 61 75.
Jonas Hassel, C Funktionsenheten, tfn 018-19 65 49.
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03.

Fackliga representanter:
Officersförbundet: Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68,
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tfn 018-19 67 81
SACO: Daniel Rönnbäck, tfn 018-19 68 06
Alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.

Välkommen med din ansökan senast 2021-01-10. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga