Försvarsmakten · Publicerad 14 nov

LSS Logistikenheten rekryterar Avdelningschef OF3

Sökande enhet
Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik - och stödverksamhet inom garnisonens område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i garnisonen.

Vidare leder LogE planering, genomförande och uppföljning av lokal driftstyrning av materielunderhåll för materiel i bruk och förråd inom garnisonen till stöd för chefer för organinsationsenheter ingående i garnisonen. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering Uppsala.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
C Logistikberedningsavdelningen ansvarar för att stödja chefen LogE i den taktiska logistikledningen, samordna garnisonens samlade logistikbild, vara Logistikcontroller över materielflöden i LIFT/PRIO samt understödja förbandsproduktionen inom garnisonen.

Logistikenheten är en ny enhet under uppbyggnad från 190101 varvid arbetsuppgifterna kan vara breda i etableringsfasen. Logistikberedningsavdelningen består av 6 medarbetare. C Logistikberedningsavdelningen är tillika Stf C Logistikenheten.

Kvalifikationskrav
 • Formell eller reell kunskap inom teknik eller logistik.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Formell och reell kompetens inom PRIO/LIFT.
 • Formell eller reell kunskap inom Microsoft Office.
 • Idrottar regelbundet i syfte att klara FM fysiska prestationskrav.
 • Utbildad officer.
Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet av logistikledning.
 • Erfarenheter från flygvapnet.
 • Tjänstgöring inom stab.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Du är resultatorienterad i ditt arbetssätt samt trivs med att ta egna initiativ. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.

Vid tillsättandet av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Stf C A4 vid LSS Stab Fv Roland Truedsson tfn 0705-08 57 37.

Övrigt
 • Anställningsform, anställningen är en tillsvidareanställning.
 • Arbetsort i Uppsala.
 • Beräknat startdatum/tillträde från 190101, eller efter överenskommelse.
Fackliga representante
OFR/O Ärna Peter Oscarson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustafsson tfn 0702-43 60 88
SEKO Mari-Ann Larsson tfn 0708-27 68 53
SACO Borka Medjed-Hedlund tfn 0703-36 37 20

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2018-12-13.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet