Försvarsmakten · Publicerad 14 nov

LSS Logistikenheten rekryterar Sektionschef OR6

Sökande enhet
Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik - och stödverksamhet inom garnisonens område till stöd för chefer och organisationsenheter ingående i garnisonen. Vidare leder LogE planering, genomförande och uppföljning av lokal driftstyrning av materielunderhåll för materiel i bruk och förråd inom garnisonen till stöd för chefer för organinsationsenheter ingående i garnisonen.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering Uppsala.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Teknikavdelningen ansvarar för att stödja chefen LogE avseende materielunderhållsproduktionen inom garnisonen utefter centrala styrningar och lokala behov. Teknikavdelningen ansvarar för produktionsplanering av löpande och omfattande underhållsåtgärder av såväl materiel i bruk och förråd. Utgör garnisonens dialogstöd avseende underhållsbehov, samt stödjer TVK i den centrala dialogen med större underhållsleverantörer.

I dialog och samverkan säkerställa beslutade tillgänglighetskrav, i syfte att ge bästa förutsättningar för Försvarsmaktens förband att genomföra insats, övning och utbildning för att kunna leverera beslutad effekt. Utarbetar underhållsplan med planerat underhåll, GT, TO modifiering synkroniserad med förbandens behov av materiel tillgänglighet i tid och rum.

Prioriterar och styr lokal underhållsproduktion utifrån TVK anvisningar samt stödjer TVK i utjämning av brister mellan olika LogE i syfte att innehålla beredskapskrav. Teknikavdelningen består av 5 medarbetare varav Sektionschefen leder och fördelar 4 medarbetare.

Kvalifikationskrav
 • Formell eller reell kunskap inom teknik eller logistik.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Formell och reell kompetens inom PRIO/LIFT.
 • Formell eller reell kunskap inom Microsoft Office.
 • Idrottar regelbundet i syfte att klara FM fysiska prestationskrav.
 • Utbildad officer.
Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet av logistikledning.
 • Erfarenheter från flygvapnet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst med hög grad av självständighet och ansvar. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Du är resultatorienterad i ditt arbetssätt samt trivs med att ta egna initiativ. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring. Du har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.

Vid tillsättandet av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
 • Anställningsform, anställningen är tillsvidare.
 • Arbetsort i Uppsala.
 • Beräknat startdatum/tillträde från 190101, eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Stf C A4 vid LSS Stab Fv Roland Truedsson tfn 0705-08 57 37.

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustafsson tfn 070-243 60 88
SEKO Mari-Ann Larsson tfn 070-827 68 53
SACO Borka Medjed-Hedlund tfn 070-336 37 20

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2018-12-13.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet