Försvarsmakten · Publicerad 30 aug

Säkerhetsförbandsofficer/Kvartermästare vid 315.Säkerhetspluton

Sökande enhet

315.säkerhetspluton är en pluton vid 13.Säkerhetsbataljon och är Flygvapnets bidrag till bataljonen och är därmed grupperad vid LSS i Uppsala.

Plutonen består av en plutonsledning samt tre säkerhetsgrupper och en sökgrupp.

Plutonen löser nationella insatser för både Flygvapnet och 13.Säkerhetsbataljon.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kvartermästaren ingår i plutonens ledning och skall tillsammans med plutonchefen och ställföreträdande plutonchefen ingå i ett ledningslag. Kvartermästaren skall kunna leda plutonen i chefernas frånvaro i både insatser och utbildning vilket innebär att kunskap, färdighet och förståelse för säkerhetsförbandens stridsteknik och taktik är av stor vikt.

Kvartermästaren ansvarar för förnödenhetsförsörjningen till plutonen, är ansvarig för plutonens materiel och ansvarar för materielfördelning samt samordning och samverkan med 5.Basenhetens logistikofficer/kvartermästare.

Kvalifikationer

Officer med inriktning säkerhetsförband, markstrid eller logistik. Nivå OF1. Meriterande kvalifikationer

Utbildad säkerhetsförbandsofficer.

Utbildad markstridsofficer.

Utbildad logistikofficer.

Erfarenhet av LIFT samt PRIO. Erfarenhet i logistikbefattning på plutonsnivå. Erfarenhet av internationella insatser.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har en mycket god samarbetsförmåga. Som person är du driftig och har en hög leveransförmåga. Du är mål- och resultatinriktad med stort ansvarstagande och hög integritet. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är kommunikativ och lyhörd.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av

C 315.Säkerhetspluton Kn Sebastian Daumas, lss-mp@mil.se, 070-7631122.

Facklig representant

Fackliga företrädare nås via Luftstridsskolans växel, 018-19 60 00.

Övrigt

Befattningsnivå:OF1

Arbetsort: Uppsala

Önskat tillträde: Oktober-2018 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 2018-09-30.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet