Försvarsmakten · Publicerad 19 dec

Sambandstekniker OR6/7 Radio- och radiolänkpluton
Vill du ansvara för tekniska system som hanteras och grupperas i fältmiljö, där du har den djupaste kunskapen och är den som utbildar andra inom den egna enheten?

Sökande enhet
13.Rörligt Radar- och radiokompani är en del av 161.Strilbataljonen. Kompaniets uppgift är att förtäta, komplettera och ersätta delar av befintlig infrastruktur för flygradio och radar med transportabla och rörliga system. Våra sensorer upptäcker motståndaren i luften och vår flygradio möjliggör för flygstridsledare och piloter att kommunicera, vilket ökar effekten i luftkriget.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som systemtekniker på Radio- och radiolänkpluton bistår du gruppchefen med den tekniska kompetensen i gruppen, såväl i det dagliga arbetet som vid övning och insats. Plutonens huvuduppgift är att upprätta transportabla flygradiosystem samt radiolänk.

Grupperna arbetar autonomt över stora ytor, vilket ställer krav på såväl initiativkraft och ansvarskänsla. Utöver det ordinarie arbetet i tjänsten kan du komma att få andra uppgifter såsom extra ansvar för materielsystem eller specifika utbildningar som du sedan vidareutbildar på.

Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas till den sökande.

Det dagliga arbetet sker på Uppsala Garnison. Övningar och insatser sker över hela Sverige. Vi genomför regelbunden fysisk träning, gemensamt såsom enskilt.

Formella krav
  • Specialistofficersutbildning
  • B-körkort
  • Uppfylla FM FysS baskrav
Meriterande
  • Erfarenhet av arbete i grupp och i en utbildarroll
  • Tidigare tjänstgöring vid ledningsförband
  • Skjutledarutbildning
  • Högre körkortsbehörigheter eller förarbevis motsvarande C-E
Personliga egenskaper
Vi söker en person som kan stärka vårt team. Du har en positiv människosyn, ser möjligheter och vill utveckla din funktion mot ett gemensamt mål. Du är trygg i ditt hantverk både i fält och i kontorsmiljö och lär dig gärna mer om de tekniska systemens förutsättningar. Vidare delar du gärna dina erfarenheter i beslutsprocessen och står bakom fattade beslut. Slutligen har du god samarbetsförmåga och även till självständigt arbete, du har en hög säkerhetsmedvetenhet och är beredd att vidarutveckla dig inom tjänstens kompetensområden.

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Plutonchef Andreas Johansson tfn 0733-62 88 64 andreas.x.johansson@mil.se

Övrigt
Arbetsort Uppsala.
Beräknat startdatum/tillträde snarast efter överenskommelse.
Befattningsnivå OR6/7.
Tjänstgöringsform tillsvidareanställning med sex månaders provanställning om du inte redan är Försvarsmaktsanställd.
Tjänstgöringsgrad heltid.

Fackliga representanter
OFR/O Ärna Peter Oscarsson tfn 018-19 63 68
OFR/S Per Gustafson tfn 19 60 35
SACO Mari Ann Larsson tfn 018-19 61 77
SEKO Borka Medjed Hedlund tfn 018-19 68 16

Välkommen med din ansökan senast 190130.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.
Vid Luftstridsskolan, LSS finns Utvecklingsenhet Luft som leder utvecklingen av flygstridskrafterna förkrigsförbandens behov. LSS har fyra flygvapengemensamma skolor; Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, Basbefälsskolan inklusive R 3 utbildning. Luftstridskolan är en flottilj som innehåller krigsförbanden 16:e flygflottiljen med 5. Basenheten samt 161. Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen med uppgifter avseende beredskap och insatser inom flygbas och ledning. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga